Op 30 november j.l. stond de Programma begroting 2018-2022 Waterschap Hollandse Delta op de agenda van de VV.

Zie hieronder onze algemene beschouwingen, gehouden door onze fractie voorzitter Piet Kome.

De complimenten aan de diensten die dit document gemaakt hebben, want zij zien elk jaar kans om de kronkels van de bestuurders van de VV en het DB zodanig op te schrijven dat het voor een ieder weer een logisch verhaal wordt.

Bij de laatste commissie vergadering over het Baggerbeleid hebben wij gevraagd naar de kosten van het afvoeren van bagger en de problemen met obstakels tijdens het werk. Dat gaf een aardig inzicht. Liever zien wij dit zoals in het oude baggerbeleid van 2012 is vastgesteld, toen moest je de bagger gewoon accepteren, als dat niet kon regelde je iets met anderen, of als je niet wilde moest je betalen. Nu gaat een aanzienlijk deel van het budget Baggeren naar het uitzoeken en uitbetalen voor ontvangst en het afvoeren door WSHD van de bagger. Mede hierdoor ontstaat bij een steeds grotere groep inwoners het idee dat ‘baggeren niets kost’. Dit is een kwalijke ontwikkeling. Ook groeien de schouw-stroken dicht ( de strook langs watergangen die nodig is voor de machines om te baggeren vanaf de kant). Dit blijk dat ook vaak nog ‘vergunt’ te zijn. Ofwel mensen krijgen vergunning om schuurtjes en schuttingen tot aan de sloot te maken. Ook dit maakt dat baggeren steeds duurder wordt, omdat men steeds meer moeite moet doen om goed bij de watergang te komen.

Wat verbeterd moet worden is de communicatie met burgers en andere overheden. Als gemeenten het Waterschap Hollandse Delta uitnodigen bij het opstellen van plannen, krijgen ze nog al eens het antwoord: ‘onze belangen bij dit project zijn gering, stuur je plannen maar door dan kijken we er wel naar in een later stadium’. Dit levert, volgens ons, het waterschap géén winst op!

We hebben recent de ‘BOB’ vergaderstructuur aangenomen, dat betekend volgens ons ‘Beleid Op tijd Bespreken’ met de VV én anderen. We krijgen de indruk dat u dit voorzichtig begint te leren. Eindelijk! Wij roepen al jaren betrek de mensen er bij, in een vroeg stadium, en schroom niet aan te geven, als blijkt dat de ingeslagen weg niet de beste is, dat beleid bijgesteld moet worden.

Over wegenonderhoud is al het nodige gezegd. Maar het valt ook niet mee als je daar al zes jaar lang op hebt bezuinigd. Als we dan constateren dat het nu een rommeltje is, reageert u dat we niet alles tegelijk kunnen. Dit is ontstaan doordat de toko jaren lang niet op orde is geweest.

Graag zien wij dat dat het college onze vragen beantwoord, en ook goed beantwoord. Dit is niet altijd het geval.

Ik heb met genoegen het interview gelezen dat onze dijkgraaf mw. Ingrid de Bondt heeft gegeven aan het waterschapsblad. Ik moest toch wel lachen bij de laatste alinea, waarin u aangaf dat de kiezers over ruim een jaar weer aan kunnen geven wat ze willen. Onze ervaring hiermee is dat dit niet voor dit waterschap op gaat!

Dan is er een motie ingediend die meer aandacht vraagt voor innovatie in ons waterschap. Die kunnen wij van harte ondersteunen.

En ook stemmen wij in met de begroting, omdat we wel voorzichtig verbetering zien in beleid. Er nieuwe beleidstukken zijn opgesteld, waarvan we gaan zien hoe het uit pakt.

De volledige vergadering is terug te luisteren via de website van het Waterschap Hollandse Delta https://wshd.notubiz.nl/vergadering/378544/Verenigde%20Vergadering%2030-11-2017