tweede artikel in de digitale dagbladen van Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard

By |maart 20th, 2019|

WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA LIJST 1

U gaat toch ook stemmen vandaag? U kunt uw stem uitbrengen voor het Waterschap en de provincie.

Piet Kome is lijsttrekker voor de WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA en Petra van Nes- de Man staat op nr. 2.

Samen met 48 collega’s vormen wij de lijst WPHD

Wij zijn een lokale partij die alleen in het gebied van de Hollandse Delta actief is. We ook bij u in de buurt en u kunt ons gemakkelijk over waterschapzaken aanspreken. Van de WPHD is altijd wel iemand die ook uw omgeving ‘kent als zijn/haar broekzak’. Wij bepalen dus zelf onze richting en beleid.

In de afgelopen periode hebben we ons bezig gehouden met de inrichting van recreatie gebieden met daarbij veel aandacht voor bomen, maaibeleid en insecten. Ons ingezet om samen met bewoners een vrij liggend fietspad te plannen, maar ook aandacht voor waterberging waardoor we minder kans hebben bij piekbuien op ‘natte voeten’. Goede dijken en robuuste duinen, die het water vanaf zee en rivier tegen houden is zo wie zo een kerntaak. Daarbij is het goed dat we ervaren waterschapsbestuurders hebben. Doordat we agrariërs, ondernemers, techneuten én bewoners zijn, kunnen we kritisch naar het waterschap te kijken. En dat is nu hard nodig!

Er is op veel fronten achterstallig onderhoud door slecht beleid. Vanuit de oppositie was het lastig dit beleid om te buigen. De WPHD wil zich graag daar graag volop voor inzetten, maar dan hebben we uw stem hard nodig. Ga dus stemmen vandaag.

STEM LIJST 1; WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA

artikel in het digital dagblad van Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard

By |maart 20th, 2019|

WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA LIJST 1

Gaat u 20 maart naar de stembus? Neem dan beide stempassen mee die voor provincie én WATERSCHAP.

Piet Kome is lijsttrekker voor de WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA en Petra van Nes- de Man staat op nr. 2.

Samen met 48 collega’s vormen wij de lijst WPHD

Wij zijn een lokale partij met kandidaten die alleen in het gebied van de Hollandse Delta actief zijn. We ook bij u in de buurt en u kunt ons gemakkelijk over waterschapzaken aanspreken. Van de WPHD is altijd wel iemand die ook uw omgeving ‘kent als zijn/haar broekzak’.

In de afgelopen periode hebben we bewoners benaderd vanwege de voorgenomen afsluiting van de Oostmolendijk, de aanleg Crezee-polder en het Waalbos. Minder zichtbaar maar ook tot onze taak behoort het zuiveren van uw rioolwater, en het op orde houden van de water kwaliteit en kwantiteit in onze sloten. We zijn ervaren waterschapsbestuurders, een aantal van ons loopt al jaren mee. Doordat we agrariërs, ondernemers, techneuten én bewoners zijn, kunnen we kritisch naar het waterschap te kijken. En dat is nu hard nodig!

We kennen de artikelen en rapporten over achterstallig onderhoud bij de zuiveringen, gemalen en wegen. Wij geven dit al geruime tijd aan, maar omdat we niet echt aan de knoppen konden draaien de afgelopen periode, is het lastig geweest dit voortijdig te keren. Daarin kunt u een rol spelen door te stemmen 20 maart. De WPHD wil zich graag daar graag volop voor inzetten, maar dan hebben we uw stem hard nodig.

STEM LIJST 1; WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA

Piet Kome heeft zorgen over betaalbaarheid waterschap

By |maart 12th, 2019|

Landbouwer, natuurboer en bestuurder P.J.J. Kome luidt

noodklok over betaalbaarheid van het Waterschap.

Het komt voor de fractievoorzitter van de, huidige

oppositiepartij,

Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD) niet uit

de lucht vallen dat er http://wphd.nl/wp-content/uploads/2019/02/word-image.jpeg

na twee bestuurlijke perioden van

‘verstandscoalities’ een serieus

probleem is om de zaken binnen

Waterschap Hollandse Delta op op de te houden.

Kome en zijn 6 koppige fractie ervaren het als wrang hier slechts als

“toehoorder” van getuige te zijn geweest. Voor dijkgraaf mevrouw Ingrid de Bondt was een

maand geleden, slechts anderhalf jaar na haar aanstelling, de maat vol. Zij diende per direct

haar ontslag in bij de minister van I&M. Nog langer verantwoording dragen voor haar

opdracht, een toekomstbestendige stabiele organisatie neer zetten, zat er niet in, volgens de

tekst van haar ontslagbrief.

Waterschap Hollandse Delta heeft naast het beheer van gemalen, waterlopen en wegen ook

een serieuze taak in waterzuivering. Juist deze taak, ooit in het pakket gekomen na een fusie

met zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden, blijkt nu na jaren van pappen en

nathouden een maatje te groot voor de organisatie. Waar iedereen de schijn ophoudt dat

dijkverzwaringen en het houden van droge voeten de kerntaken zijn waar het geld mee weg

gaat geeft een korte analyse van begroting en resultaat een andere uitkomst. Het wrange is

dat verantwoordelijke bestuurders problemen niet voldoende hebben onderkent en nog

steeds “de kop in het zand steken”. Blijkbaar malen zij hier niet over en verzuimen nog

steeds een taakstellende opdracht en passende controle richting organisatie uit te voeren.

Vanuit de simpele stelling dat een euro maar één keer kan worden uitgegeven is er al jaren

een zoektocht om de begroting sluitend te krijgen in plaats van initiatief te nemen om

structureel zaken aan te pakken. Het jaar op jaar inzetten van reserves was één van de

manieren om tekorten te egaliseren, daarnaast is er bezuinigd op onderhoud en

veiligheidsaspecten, dit alles volgens een recent rapport aan […]

WPHD bij radio Rijnmond (AD 08-03-2019)

By |maart 8th, 2019|

RTV Rijnmond haalt politiek promospotje Ed Aldus van zender

RTV Rijnmond heeft vandaag in allerijl een reclamespotje met de stem van Ed Aldus van de publieke radiozender gehaald. De bekende weerman riep daarin de luisteraars op om bij de verkiezingen van 20 maart op Waterschapspartij Hollandse Delta te stemmen.

,,Dat spotje kan natuurlijk niet’’, zegt hoofdredacteur Ib Haarsma.

Folkert van der Krol 08-03-19

 

Aldus, die in dienst is van RTV Rijnmond en daarnaast een eigen bedrijf heeft, liet er in het radiospotje geen twijfel over bestaan een politieke voorkeur te hebben voor de grootste (oppositie)partij in de Verenigde Vergadering van Hollandse Delta. Dat waterschap beheert dijken op IJsselmonde, Voorne-Putten, Rozenburg, Goeree-Overflakkee, IJsselmonde, de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht en zorgt er voor schoon water.

Aldus laat weten toestemming voor de reclamespot te hebben gehad van de leiding van de zender. Ronald Tol, 8ste op de lijst van Waterschapspartij Hollandse Delta, had het met de weerman en de zender geregeld. Hij heeft geen begrip voor het besluit om het niet meer te laten horen op de radio. ,,Dat is heel vreemd. Vanaf dag één wisten ze wie wij waren’’, zegt hij. ,,Ik heb daar nota bene in de studio gestaan. Nu krijgen ze bij RTV Rijnmond opeens koude voetjes. We mogen nog wel adverteren, maar alleen met een andere stem.’’

Misverstand

Het spotje was vrijdagochtend meerdere keren te horen op RTV Rijnmond. Volgens hoofdredacteur Haarsma gaat het om een ‘misverstand’. ,,Ed heeft toestemming gehad om een oproep te doen om te gaan stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Als weericoon zou dat ook logisch zijn. Niemand die daar op tegen kan zijn. Maar als gezicht van onze zender stemmen werven voor een waterschapspartij, kan niet. Dat was bij ons ook snel duidelijk. Dit spotje was een vergissing.’’

Volgens Aldus, die ook beloofde […]

afsluiting Oostmolendijk Ridderkerk/onderhoud Rotterdamseweg

By |maart 3rd, 2019|

Combinatie Ridderkerk 31 januari 2019

Citaat uit het VV-voorstel:

Aan de Rotterdamseweg te Ridderkerk wordt onderhoud gepleegd, de doorstroming bevorderd en tevens wordt de weg duurzaam veilig ingericht.

In het project is ook de afsluiting van de Oostmolendijk voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de kruising Rotterdamseweg – Vlietlaan middels een te nemen Verkeersbesluitprocedure meegenomen. Met Ridderkerk is bestuurlijk en ambtelijk overeenstemming bereikt over het afsluiten van de Oostmolendijk voor gemotoriseerd verkeer.

COMBINATIE Ridderkerk 31-01-2019

Petra van Nes – de Man, bestuurder bij de gemeente Ridderkerk én bij de Waterschapspartij Hollandse Delta heeft dit opgemerkt en met bewoners gecommuniceerd. Zij waren niet op de hoogte, zowel het waterschap als de gemeente (waarmee dus wél overeenstemming was bereikt hierover) hebben alle vormen van ‘participatie’ achterwege gelaten. Dit terwijl een vergelijkbaar voorstel ca. 10 jaar geleden nog van tafel gehaald is, omdat met toen wel vooraf met bewoners in gesprek is gegaan.

Waterschap en gemeente Ridderkerk wijst naar elkaar, en bewoners zijn de dupe.

De gemeente heeft wijkoverleggen, wijkregisseurs én een convenant met de wijkoverleggen over actieve informatie plicht én een participatie nota. Toch lukt het hen niet om dit toe te passen.

Dit heeft geresulteerd in inspreken in de commissie bij het waterschap vanuit het wijkoverleg Rijsoord/Oostendam, een volle zaal bij het wijkoverleg Oostendam, en een belangrijk agendapunt in het wijkoverleg Rijsoord.

Na inzien van de verkeerscijfers die aan moeten tonen dat de doorstroming op de Rotterdamseweg verbeterd, is Petra hiervan niet overtuigd. Zij dient dan ook een motie in bij de VV vergadering, die overgenomen wordt door het college.

Daarin is opgenomen dat zienswijzen op het verkeersbesluit wat nu genomen moet worden om een afsluiting te legaliseren, door de Heemraden worden beoordeeld i.p.v. door ambtenaren, en dat de VV hierbij betrokken wordt. Maar ook dat geen onomkeerbare handelingen mogen worden gedaan voordat er een uitspraak is.

We gaan […]