Dijkgraaf legt haar functie neer (7 februari 2019)

By |februari 19th, 2019|

Afbeeldingsresultaat voor ingrid de bondt

Ingrid de Bondt legt haar functie als dijkgraaf neer.

Ongeveer anderhalf jaar geleden ben ik aangesteld als dijkgraaf van Waterschap Hollandse Delta. Ik

ben aangesteld met de opdracht om veranderingen door te voeren in de organisatie.

Ik ben van mening dat er forse maatregelen nodig zijn om van Hollandse Delta een dynamische,

veilige en toekomstgerichte organisatie te maken. Ik constateer echter ook dat er in het bestuur

onvoldoende draagvlak is.

Als bestuurder kan en wil ik daarom geen verantwoordelijkheid meer dragen voor het functioneren

van het waterschap. Met deze brief dien ik dus per direct mijn ontslag in.

Met vriendelijke groet,

Ingrid de Bondt

‘kierbesluit’ en zoet water

By |februari 18th, 2019|

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2019 in het kort

By |januari 21st, 2019|

VERKIEZINGSPROGRAMMA WPHD

2019

begrotingsraad 2018 bijdrage Piet Kome

By |januari 3rd, 2019|

Afbeeldingsresultaat voor piet kome Bijdrage bij de begroting 2018, door Piet Kome.

Ik kijk liever niet terug ik kijk vooruit.

Dan moet je er wel vanuit kunnen gaan dat je terugkijkend geen fouten ziet…..echter de meeste mensen zien wél fouten. Daarom is het goed soms achterom te kijken, daar kan je dan van leren.

Een bekend gezegde is ‘als een Sprikhaan in de Sahara een verkeerde sprong maakt, heb je kans dat er enige jaren later aan de andere kant van de wereld een orkaan ontstaat’.

Die twee dingen heb ik geprobeerd te combineren.

We zitten nu 14 jaar na de start van dit waterschap weer aan het einde van een bestuursperiode en de laatste 10 jaar met een zelfde coalitie.

Wat heeft dat ons gebracht……

In de jaren 2006, 2007, 2008 heeft mw. van Veen (portefeuillehouder Financiën) met medeweten van dhr. Geluk (de dijkgraaf) wat fraude gepleegd bij het vaststellen van de belastingtarieven. Dhr. Herweijer (VV-lid SGP) vond dat te gortig en creëerde een motie van wantrouwen waardoor zij moest vertrekken.

Wat is het nadeel van dat soort zaken: als de belasting wetgeving eist dat als je iets gelijk moet trekken mag je alleen tarieven naar beneden bijstellen en niet naar boven.

Daar ontstond het probleem van ‘de orkaan’ waar we nu inzitten. We hadden een gigantisch begrotingsgat! En daarmee moesten we correct naar onze burgers omgaan.

In januari 2009 toen deze coalitie begon sprak dhr. Geluk de betekeningsvolle woorden: ‘we staan aan de rand van de afgrond’. En dat klopte, dat had hij goed gezien. Een diep gapend financieel gat lag voor hem. Hij ging dan ook als een dolle bezuinigen.

Maar, wás het maar echt bezuinigen geweest….. Er werd totaal niét bezuinigd want ‘bezuinigen is hetzelfde doen voor minder geld’. Dit college deed botweg een heleboel dingen niet! Dat is niet bezuinigen dat is […]

werkzaamheden Molendijk-Steegjesdijk Piershil t.b.v. bouw windmolens

By |oktober 30th, 2018|