Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden op donderdag 11 januari j.l. van Willem Monshouwer. Mede door zijn innemende persoonlijkheid en enthousiasme was hij voor ons een stimulans en van grote toegevoegde waarde voor de partij. We zullen hem missen.

We wensen zijn echtgenote, dochter, schoonzoon en kleinzoon veel sterkte om dit grote verlies een plaats te geven.