afsluiting Oostmolendijk Ridderkerk/onderhoud Rotterdamseweg

Combinatie Ridderkerk 31 januari 2019

Citaat uit het VV-voorstel:

Aan de Rotterdamseweg te Ridderkerk wordt onderhoud gepleegd, de doorstroming bevorderd en tevens wordt de weg duurzaam veilig ingericht.

In het project is ook de afsluiting van de Oostmolendijk voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de kruising Rotterdamseweg – Vlietlaan middels een te nemen Verkeersbesluitprocedure meegenomen. Met Ridderkerk is bestuurlijk en ambtelijk overeenstemming bereikt over het afsluiten van de Oostmolendijk voor gemotoriseerd verkeer.

COMBINATIE Ridderkerk 31-01-2019

Petra van Nes – de Man, bestuurder bij de gemeente Ridderkerk én bij de Waterschapspartij Hollandse Delta heeft dit opgemerkt en met bewoners gecommuniceerd. Zij waren niet op de hoogte, zowel het waterschap als de gemeente (waarmee dus wél overeenstemming was bereikt hierover) hebben alle vormen van ‘participatie’ achterwege gelaten. Dit terwijl een vergelijkbaar voorstel ca. 10 jaar geleden nog van tafel gehaald is, omdat met toen wel vooraf met bewoners in gesprek is gegaan.

Waterschap en gemeente Ridderkerk wijst naar elkaar, en bewoners zijn de dupe.

De gemeente heeft wijkoverleggen, wijkregisseurs én een convenant met de wijkoverleggen over actieve informatie plicht én een participatie nota. Toch lukt het hen niet om dit toe te passen.

Dit heeft geresulteerd in inspreken in de commissie bij het waterschap vanuit het wijkoverleg Rijsoord/Oostendam, een volle zaal bij het wijkoverleg Oostendam, en een belangrijk agendapunt in het wijkoverleg Rijsoord.

Na inzien van de verkeerscijfers die aan moeten tonen dat de doorstroming op de Rotterdamseweg verbeterd, is Petra hiervan niet overtuigd. Zij dient dan ook een motie in bij de VV vergadering, die overgenomen wordt door het college.

Daarin is opgenomen dat zienswijzen op het verkeersbesluit wat nu genomen moet worden om een afsluiting te legaliseren, door de Heemraden worden beoordeeld i.p.v. door ambtenaren, en dat de VV hierbij betrokken wordt. Maar ook dat geen onomkeerbare handelingen mogen worden gedaan voordat er een uitspraak is.

We gaan er van uit dat velen zienswijzen in zullen dienen, waardoor de afsluiting alsnog uit het plan wordt gehaald.

Verkeerstellingen

COMBINATIE 07-02-2019

We gaan er van uit dat velen zienswijzen in zullen dienen, waardoor de afsluiting alsnog uit het plan wordt gehaald.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.