Het bestuur:

Voorzitter: A.A. Wesdorp. Kleiburgseweg 17. 3245 CN Sommelsdijk

Vice-voorzitter: R.B.J. Oosterlee. Beatrixstraat 17. 3181 GA Roozenburg.

Penningmeester: J.H. Kalle. Fortstraat 32. 3249 AD Herkingen

Bestuurslid: P.M.J. van Brugge. Brede Hilledijk 428D. 3072 NK Rotterdam


De bestuursleden ontvangen geen beloning.
Zij kunnen aantoonbaar gemaakte kosten in redelijkheid declareren.

Financieel