About Petra De Man

This author has not yet filled in any details.
So far Petra De Man has created 36 blog entries.

Piet Kome en Petra van Nes-de Man de nieuwe heemraden voor de WPHD

Nieuw college waterschap wil samen aan de slag

5 april 2019Waterschap Hollandse Delta start de komende bestuursperiode met vijf nieuwe heemraden. Zij gaan ‘Samen aan de slag.’ Dit is ook de titel van het hoofdlijnenakkoord waarmee het bestuur gisterenavond instemde. Goede samenwerking staat voortaan centraal.

20190405 College D&H.jpg

De vijf nieuwe heemraden in het dagelijks bestuur zijn Piet Kome (Rockanje) en Petra van Nes-de Man (Ridderkerk) namens Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD), Johan van Driel (Nieuw-Beijerland) namens de agrariërs, Marjo van Maurik-de Graaff (Oude-Tonge) namens de bedrijven en Leo Stehouwer (Numansdorp) namens het CDA.

Dijkgraaf Gerard Doornbos: “Het nieuwe bestuur wil veel meer en betere samenwerking met partners in onze omgeving. In het bestuursakkoord staat daarom, naast een aantal vernieuwingen voor bestuur en organisatie, vooral de samenwerking met agrariërs, bedrijven, gemeenten, inwoners en natuurorganisaties centraal.

Het waterschap beschermt het land tegen hoog water met stevige dijken en duinen. In tijden van droogte zorgt het voor voldoende oppervlaktewater voor landbouw en natuur. Verder zuivert het schap
het rioolwater en zorgt het voor veilige wegen en fietspaden. Daarnaast heeft het waterschap ambities voor groene energie, circulaire economie, duurzaamheid en aanpassingen voor de klimaatverandering.

Niemand aan de kant
Er is een coalitie maar geen coalitieakkoord, dat is vernieuwend. Speerpunt voor het algemeen bestuur, de verenigde vergadering, is namelijk ‘niemand aan de kant’. Alle partijen en leden van de verenigde vergadering besturen mee. Iedereen is immers door zijn of haar eigen achterban gekozen. Aan de verdere uitwerking van het akkoord naar een VV-breed uitvoeringsprogramma wordt nu meteen begonnen.

Iedereen …BEDANKT !

kiezers, kandidaten en een ieder die zich heeft ingezet voor de partij en de campagne….

BEDANKT!

Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen waterschap Hollandse Delta

21 maart 2019

Vanmorgen is de voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezing voor waterschap Hollandse Delta gepresenteerd. De definitieve uitslag van het aantal zetels per partij en de nieuwe bestuursleden maken wij maandag 25 maart bekend na de vaststelling door het stembureau.

De voorlopige uitslag voor WSHD werd bekend gemaakt tijdens het uitslagenontbijt. © waterschap Hollandse Delta

In het gebied van Hollandse Delta konden 689.993 kiezers hun stem uitbrengen op in totaal 10 partijen met 221 kandidaten. Op dit moment is 75%van de stemmen geteld. Op basis hiervan zijn er 236.164 geldige stemmen uitgebracht. Het opkomstpercentage komt hiermee op 43,9%. Dat is ruim 15% meer dan in 2015.

Op 27 maart neemt het waterschap tijdens een openbare vergadering van het algemeen bestuur afscheid van het oude bestuur. Op donderdag 28 maart start het nieuwe bestuur met het afleggen van de eed of gelofte.

tweede artikel in de digitale dagbladen van Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard

WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA LIJST 1

U gaat toch ook stemmen vandaag? U kunt uw stem uitbrengen voor het Waterschap en de provincie.

Piet Kome is lijsttrekker voor de WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA en Petra van Nes- de Man staat op nr. 2.

Samen met 48 collega’s vormen wij de lijst WPHD

Wij zijn een lokale partij die alleen in het gebied van de Hollandse Delta actief is. We ook bij u in de buurt en u kunt ons gemakkelijk over waterschapzaken aanspreken. Van de WPHD is altijd wel iemand die ook uw omgeving ‘kent als zijn/haar broekzak’. Wij bepalen dus zelf onze richting en beleid.

In de afgelopen periode hebben we ons bezig gehouden met de inrichting van recreatie gebieden met daarbij veel aandacht voor bomen, maaibeleid en insecten. Ons ingezet om samen met bewoners een vrij liggend fietspad te plannen, maar ook aandacht voor waterberging waardoor we minder kans hebben bij piekbuien op ‘natte voeten’. Goede dijken en robuuste duinen, die het water vanaf zee en rivier tegen houden is zo wie zo een kerntaak. Daarbij is het goed dat we ervaren waterschapsbestuurders hebben. Doordat we agrariërs, ondernemers, techneuten én bewoners zijn, kunnen we kritisch naar het waterschap te kijken. En dat is nu hard nodig!

Er is op veel fronten achterstallig onderhoud door slecht beleid. Vanuit de oppositie was het lastig dit beleid om te buigen. De WPHD wil zich graag daar graag volop voor inzetten, maar dan hebben we uw stem hard nodig. Ga dus stemmen vandaag.

STEM LIJST 1; WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA

artikel in het digital dagblad van Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard

WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA LIJST 1

Gaat u 20 maart naar de stembus? Neem dan beide stempassen mee die voor provincie én WATERSCHAP.

Piet Kome is lijsttrekker voor de WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA en Petra van Nes- de Man staat op nr. 2.

Samen met 48 collega’s vormen wij de lijst WPHD

Wij zijn een lokale partij met kandidaten die alleen in het gebied van de Hollandse Delta actief zijn. We ook bij u in de buurt en u kunt ons gemakkelijk over waterschapzaken aanspreken. Van de WPHD is altijd wel iemand die ook uw omgeving ‘kent als zijn/haar broekzak’.

In de afgelopen periode hebben we bewoners benaderd vanwege de voorgenomen afsluiting van de Oostmolendijk, de aanleg Crezee-polder en het Waalbos. Minder zichtbaar maar ook tot onze taak behoort het zuiveren van uw rioolwater, en het op orde houden van de water kwaliteit en kwantiteit in onze sloten. We zijn ervaren waterschapsbestuurders, een aantal van ons loopt al jaren mee. Doordat we agrariërs, ondernemers, techneuten én bewoners zijn, kunnen we kritisch naar het waterschap te kijken. En dat is nu hard nodig!

We kennen de artikelen en rapporten over achterstallig onderhoud bij de zuiveringen, gemalen en wegen. Wij geven dit al geruime tijd aan, maar omdat we niet echt aan de knoppen konden draaien de afgelopen periode, is het lastig geweest dit voortijdig te keren. Daarin kunt u een rol spelen door te stemmen 20 maart. De WPHD wil zich graag daar graag volop voor inzetten, maar dan hebben we uw stem hard nodig.

STEM LIJST 1; WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA

Piet Kome heeft zorgen over betaalbaarheid waterschap

Landbouwer, natuurboer en bestuurder P.J.J. Kome luidt

noodklok over betaalbaarheid van het Waterschap.

Het komt voor de fractievoorzitter van de, huidige

oppositiepartij,

Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD) niet uit

de lucht vallen dat er https://usercontent.one/wp/wphd.nl/wp-content/uploads/2019/02/word-image.jpeg?media=1641565300

na twee bestuurlijke perioden van

‘verstandscoalities’ een serieus

probleem is om de zaken binnen

Waterschap Hollandse Delta op op de te houden.

Kome en zijn 6 koppige fractie ervaren het als wrang hier slechts als

“toehoorder” van getuige te zijn geweest. Voor dijkgraaf mevrouw Ingrid de Bondt was een

maand geleden, slechts anderhalf jaar na haar aanstelling, de maat vol. Zij diende per direct

haar ontslag in bij de minister van I&M. Nog langer verantwoording dragen voor haar

opdracht, een toekomstbestendige stabiele organisatie neer zetten, zat er niet in, volgens de

tekst van haar ontslagbrief.

Waterschap Hollandse Delta heeft naast het beheer van gemalen, waterlopen en wegen ook

een serieuze taak in waterzuivering. Juist deze taak, ooit in het pakket gekomen na een fusie

met zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden, blijkt nu na jaren van pappen en

nathouden een maatje te groot voor de organisatie. Waar iedereen de schijn ophoudt dat

dijkverzwaringen en het houden van droge voeten de kerntaken zijn waar het geld mee weg

gaat geeft een korte analyse van begroting en resultaat een andere uitkomst. Het wrange is

dat verantwoordelijke bestuurders problemen niet voldoende hebben onderkent en nog

steeds “de kop in het zand steken”. Blijkbaar malen zij hier niet over en verzuimen nog

steeds een taakstellende opdracht en passende controle richting organisatie uit te voeren.

Vanuit de simpele stelling dat een euro maar één keer kan worden uitgegeven is er al jaren

een zoektocht om de begroting sluitend te krijgen in plaats van initiatief te nemen om

structureel zaken aan te pakken. Het jaar op jaar inzetten van reserves was één van de

manieren om tekorten te egaliseren, daarnaast is er bezuinigd op onderhoud en

veiligheidsaspecten, dit alles volgens een recent rapport aan […]