begrotingsraad 2018 bijdrage Piet Kome

Afbeeldingsresultaat voor piet kome Bijdrage bij de begroting 2018, door Piet Kome.

Ik kijk liever niet terug ik kijk vooruit.

Dan moet je er wel vanuit kunnen gaan dat je terugkijkend geen fouten ziet…..echter de meeste mensen zien wél fouten. Daarom is het goed soms achterom te kijken, daar kan je dan van leren.

Een bekend gezegde is ‘als een Sprikhaan in de Sahara een verkeerde sprong maakt, heb je kans dat er enige jaren later aan de andere kant van de wereld een orkaan ontstaat’.

Die twee dingen heb ik geprobeerd te combineren.

We zitten nu 14 jaar na de start van dit waterschap weer aan het einde van een bestuursperiode en de laatste 10 jaar met een zelfde coalitie.

Wat heeft dat ons gebracht……

In de jaren 2006, 2007, 2008 heeft mw. van Veen (portefeuillehouder Financiën) met medeweten van dhr. Geluk (de dijkgraaf) wat fraude gepleegd bij het vaststellen van de belastingtarieven. Dhr. Herweijer (VV-lid SGP) vond dat te gortig en creëerde een motie van wantrouwen waardoor zij moest vertrekken.

Wat is het nadeel van dat soort zaken: als de belasting wetgeving eist dat als je iets gelijk moet trekken mag je alleen tarieven naar beneden bijstellen en niet naar boven.

Daar ontstond het probleem van ‘de orkaan’ waar we nu inzitten. We hadden een gigantisch begrotingsgat! En daarmee moesten we correct naar onze burgers omgaan.

In januari 2009 toen deze coalitie begon sprak dhr. Geluk de betekeningsvolle woorden: ‘we staan aan de rand van de afgrond’. En dat klopte, dat had hij goed gezien. Een diep gapend financieel gat lag voor hem. Hij ging dan ook als een dolle bezuinigen.

Maar, wás het maar echt bezuinigen geweest….. Er werd totaal niét bezuinigd want ‘bezuinigen is hetzelfde doen voor minder geld’. Dit college deed botweg een heleboel dingen niet! Dat is niet bezuinigen dat is gewoon je taken niet uitvoeren. De hoofdonderdelen zoals het beheer en onderhoud werden stil gelegd.

We weten allemaal als je de auto niet doorsmeert op tijd, hij nog wel een paar jaar meegaat. Hij gaat wat kreunen en piepen maar na een tijdje staat hij toch echt stil.

Enige tijd latere werd in het college geroepen: ‘we hebben flinke stappen voorwaarts gemaakt’. Wat was ik blij dat ik geen lid was van die coalitie, want als je aan de rand van de afgrond staat en je doet flinke stappen voorwaarts……… ‘klap je er voorover in’. En aldus is geschied. Het gat van achterstallig onderhoud en van het niet uitgevoeren van beheer liet zich steeds duidelijker zien. We hebben permanent van 1 jan 2009 tot ca. 1 jaar geleden, een tariefs-gestuurde organisatie gehad. Er werd stelselmatig geroepen ‘kan het een centje minder’, we mogen géén half procent verhoging, we mogen géén dit en géén dat!

Inmiddels hebben we een soort inhaalslag gehad, maar dat was snel over want dat kon toch echt niet, geen verhoging van de tarieven. Schuif de narigheid maar naar de toekomst en dat hebben we keurig gedaan.

We zouden blij moeten zijn dat dit inzicht de laatste jaren wat gekomen is en dat er nu gewerkt wordt aan het inventariseren en het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Inmiddels hebben we ook achterstallig onderhoud gepleegd bij het ambtelijk apparaat. Die kan de achterstand nauwelijks wegwerken en dat ligt niet aan de organisatie en niet aan de directie. Dat hebben wij als bestuur geëist en daarmee zijn wij verantwoordelijk. Instemming bij meerderheid.

We gaan een paar zijstraten verder. Deze liggen niet zo ver bij mij vandaan. Het betreft een Tuindersweg en een Prinsenweg op Voorne Putten. Daarvoor zijn in 2017 een paar toezeggingen voor gedaan over onderhoud en nu, 2018 gaan we hier ‘over een paar weken over praten’ ……mijn excuus maar ik kan het niet laten….’veel beloven en weinig geven doet de dwazen ik vreugde leven’ …… Daar worden wij niet vrolijk van.

Als ik naar de naam van dhr. Struik kijk, is dat een man met toekomst visie. Hij denkt: ‘we moeten energie neutraal gaan werken, dus we gaan voor dit gebouw overschakelen op een hout kachel en laat ik dan eens voor een flinke klamp hout zorgen’. Alleen had dhr. Struik dit hout van Bernisse dan niet moeten laten versnipperen……

Iets anders, handhaving en vergunning verlening dit zit bij de onderhavige portefeuille houder. Wat mij dan verbaast is dat ons waterschap onder aanvoering van dhr. Huber ‘FUPS’ maakt ofwel fauna uittreed plaatsen. Dat het waterschap dit ordentelijk doet oké. Inmiddels hebben we steeds meer externe overheden en particulieren die ook menen een ‘FUP in de vorm van ‘beschoeiing’ te moeten zetten in sloten. Ik begrijp niet dat het waterschap zijn eigen beleid niet voort zet door in de handhaving op de vergunning aan te geven dat dit niet de bedoeling is.

Ik wil niet alle portefeuillehouders langs gaan maar ga naar zuiveren. De ALM studies interesseren me geen lor, ik ben niet geïnteresseerd in de rekenkamerrapporten want ik moet op hoofdlijnen aangeven wat er gebeurd. En mijn hoofdlijn op zuiveren is gewoon: ‘zorg dat je je toko op orde hebt. Hoe je dat doet is mij een zorg maar je hebt het laten versloffen, het is niet op orde. Dat vind ik eigenlijk schandalig.

We hebben het over financiën gehad. Het gaat gelukkig iets beter maar er moet nog één ding uit-gesaneerd worden. Men grijpt nog steeds té gemakkelijk naar reserves om structurele kosten te dekken. Maar men is slim, hebben daar een nieuw woord voor gevonden…… dat heet nu een ‘ingroeimodel’. Dat klinkt dat heel anders. Daarbij moet ik denken aan het ingroei-model bedacht door een moeder. Zie koopt voor haar zoon van 10 jaar een ketelpak maat 58. Dat is een lekker ingroeimodel. Alleen heeft dat kereltje twee problemen, ‘hij breekt de poot’ want hij stapt met zijn ene pootje op de pijp van zijn andere pootje…. en…. hij zal nooit echt iets presteren want bij deze maat is het niet haalbaar om ‘de handen uit de mouwen te steken’.

Neem er van mee wat u wilt.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *