Categorie: Nieuws

Quizz waterschapspartij Hollandse Delta

Om de werkzaamheden, de taken en de bestuurlijke organisatie van het waterschap Hollandse Delta meer onder de aandacht te brengen, heeft Waterschapspartij Hollandse Delta een quiz opgezet waarmee wij iedereen uitdagen om hier eens aan deel te nemen. De gestelde vragen zijn niet ingewikkeld en eigenlijk vaak heel logisch, maar toch……… er zitten wat instinkertjes tussen. Probeer het…

Waterschapsdag Zuid-Holland in Rotterdam

De vereniging van Zuid Hollandse Waterschappen kwam op 16 februari bij elkaar onder leiding van Jan Geluk, dijkgraaf van de Hollandse Delta en voorzitter van de Zuidhollandse Bond, in het drijvend paviljoen bij Rijnhaven in Rotterdam. Na het openingswoord van de Heer Geluk kreeg de Commissaris van de Koning het woord met een persoonlijk verhaal.…

Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015

Op 18 maart 2015 vinden er tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen ook Waterschapsverkiezingen plaats. De Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD) zal hier actief aan mee doen voor een leefbare omgeving en droge voeten op Goeree Overflakkee, Voorne-Putten-Rozenburg, Rotterdam Zuid, IJsselmonde, Dordrecht en in de Hoeksche Waard. De WPHD is lokaal betrokken en lokaal verbonden! Feitelijk dus…