Waterschapsdag Zuid-Holland in Rotterdam

De vereniging van Zuid Hollandse Waterschappen kwam op 16 februari bij elkaar onder leiding van Jan Geluk, dijkgraaf van de Hollandse Delta en voorzitter van de Zuidhollandse Bond, in het drijvend paviljoen bij Rijnhaven in Rotterdam.

Na het openingswoord van de Heer Geluk kreeg de Commissaris van de Koning het woord met een persoonlijk verhaal. Tevens bleef hij bijna de volledige bijeenkomst aanwezig, wat aangeeft dat de CvK het belang van het waterschap inziet. De fractieleden van de WPHD waren hierdoor aangenaam verrast.

De bijeenkomst stond in het teken van de wateragenda van 2012 tot 2015.  De heer Schwarz van Twynstra & Gudde was bij de eerste bespreking aanwezig geweest in het Hoppe Jenever Museum in Schiedam en faciliteerde de bijeenkomst. Hij memoreerde dat er geen cohesie was tussen Waterschappen en provincie en Waterschappen onderling maar dat er in 2015 veel veranderd is. Han Weber kreeg als D66 Gedeputeerde Water als eerste het woord en liet lovende woorden horen. Hij sprak niet over het opheffen van Waterschappen wat officieel zijn partijstandpunt is.  Vervolgens werden door 5 dagelijks bestuursleden van de 5 waterschappen samenwekingsverbanden belicht die de laatste jaren ontstaan zijn. Zoals iedereen al verwachtte gaat het nu veel beter met de samenwerking van de Waterschappen en de Provincie, dus zag je alleen maar blije gezichten De Bijeen komst werd door Jan Geluk afgesloten waarbij hij de aanwezigen door middel van twee gekleurde vellen papier liet stemmen. De fractieleden hebben daarna nog een goed glas wijn gedronken met de collegawaterschappers.

16 feb