WSHD schaalt op i.v.m. de droogte (website wshd)

Droogtebericht: waterschap Hollandse Delta schaalt op

Mobiele pomp (Koedood, Barendrecht)

24 juli 2018

Waterschap Hollandse Delta heeft vandaag besloten uit voorzorg op te schalen naar Waterschap Operationeel Team (WOT).

Met de inzet van een aantal mobiele pompen kunnen we de waterstanden op dit moment nog steeds op peil houden. We zien echter ook de prognoses voor het weer (zeer hoge temperaturen) en de rivierafvoer (langzaam steeds verder dalend) en de opkomst van blauwalg in het Volkerak. Om hierop voorbereid te zijn, heeft het waterschap besloten op te schalen.

In vrijwel het hele gebied kunnen we de waterstanden nog op peil houden. Op sommige locaties moeten we daarvoor maatregelen treffen. Vanwege blauwalg in het Volkerak hebben we de inlaat Galathee ten zuiden van Ooltgensplaat op Goeree-Overflakkee gesloten. Sloten in de achterliggende polders worden vanaf nu gevoed via de alternatieve route via Gemaal Den Bommel.

In de polders ten oosten van de hevel Rhoon (Albrandswaard) is de watervraag groter dan dat we via de hevel Rhoon kunnen inlaten. Daarom gaan we het watersysteem daar omdraaien. We hebben vanmorgen een extra mobiele pomp geplaatst ter hoogte van de Koedoodzone op de grens van Barendrecht en Rhoon. Met deze pomp kunnen we water uit het lagere peil van de Koedood pompen naar de Molen- Portland en Zegenpolder. De pomp zal zoveel mogelijk overdag draaien. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

Gras op dijken

Gras op de dijken zorgt ervoor dat de dijk bestendig is tegen erosie bij hoge waterstanden en neerslag. Schapen helpen daarbij en grazen het gras kort, waardoor de grasmat stevig blijft. Vanwege de droogte zien we dat het gras op de dijken nu geel en droog wordt. Bij droog gras beginnen de schapen met het opeten van de wortels van het gras en daardoor wordt de grasmat minder robuust. Daarom gaan we de dijken daarop nu inspecteren en indien nodig bepalen we of en welke maatregelen er nodig zijn.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.