WPHD - Flyer A5 FC

 

 

Laatste Nieuws!

agenda’s commissies september 2017

wshd.notubiz.nl/vergadering/378494/Commissie%20Waterhuishouding%20en%20Waterzuivering%2011-09-2017 Commissie Waterkeringen, (Vaar)Wegen en vergunningverlening di. 12-09-2017 aanvang 14.00 uur https://wshd.notubiz.nl/vergadering/378517/Commissie%20Waterkeringen%2C%20%28Vaar%29Wegen%20en%20vergunningverlening%2012-09-2017 Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving 13-09-2017 wo ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Pilot: ‘Schoon erf, schone sloot’

Het project heet ‘ SCHOON ERF, SCHONE SLOOT’ . Waterschap Hollandse Delta heeft samen met waterschap Brabantse Delta de pilot ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Maaibeleid Waterschap Hollandse Delta

Maaien van kanten en bermen door het waterschap. In het “MEERJARENONDERHOUDSPLAN MAAIEN 2014 en verder” staat hoe het waterschap Hollandse ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Een nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Hollandse Delta

Mevrouw ir. I.G.M. de Bondt is door de vertrouwenscommissie voorgedragen als nieuwe dijkgraaf van ons Waterschap. Op 30 maart j.l ...
Verder Lezen
/ Nieuws

De 35e Waterleliedag bij het Waterschap Hollandse Delta

De 35e Waterleliedag bij het Waterschap Hollandse Delta Ridderkerk, 13 april 2017 Ontvangst met koffie en gebak. Onze dijkgraaf Jan ...
Verder Lezen
/ Nieuws