Inleiding

Grootste Partij bij de Laatste Waterschapsverkiezingen

Waterschappartij Hollandse Delta is op 26 januari 2008 opgericht. Het initiatief kwam van een aantal gelijkgestemde waterschapsbestuurders die aan de vooravond van een direct democratisch gekozen waterschapsbestuur aanleiding zagen zich te verenigen.

De partij ontleende haar identiteit en daarmee ook bestaansrecht aan haar visie dat politieke beginsels geen bepalend kenmerk is voor een waterschapsbestuurder! Hun optreden bleef niet onopgemerkt, bij de verkiezingen zijn ze overtuigend de grootste partij!

Met als Missie een partij te zijn met een aansprekende, onafhankelijke en een op de inwoners van het gebied gerichte aanpak, tegen een evenwichtige transparante kostenverdeling was, en is de boodschap nog steeds helder en eerlijk!

Voor wie is het waterschap?

Hoewel het waterschap in principe voor een ieder van ons is, definiëren we belangengroepen, die zijn met ingang van 2023 onderverdeeld in drie categorieën namelijk:

  • Ingezetenen (de bevolking als geheel).
  • Natuur en terreinbeheerders.
  • Ongebouwd (de agrarische sector).
  • De eerste categorie “ingezetenen” bezet 26 van de in totaal 30 zetels en wordt direct democratisch gekozen. De andere twee categorieën hebben gezamenlijk 4 zetels waarvan de kandidaten vanuit vertegenwoordigde organisaties worden voorgedragen.

Waterschappen staan onder verantwoording van de provincies en worden gekenmerkt door een grootte mate van bestuurlijke verantwoording mits hun doel: “het beheren van waterkwaliteit en kwantiteit” en het uitvoeren van het wegenbeheer in een groot aantal buitengebieden binnen de randvoorwaarden gebeurt.

Heffingsgrondslag voor belastingen

Voor de verdeling van de kosten over het gebied en haar inwoners is het principe belang-betaling- zeggenschap altijd leidend geweest. De hogere overheid heeft hierin echter wel een taakstellende kostenverdeling opgelegd die recht doet aan het profijtbeginsel wat iedere burger direct dan wel indirect ervaart.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *