Kandidaten Eiland van Dordrecht

8. Fatih Kumas (Dordrecht)

Ik stel mij kandidaat voor het bestuur van het Waterschap, omdat ik het belangrijk vind dat het Waterschap samenwerkt met andere organisaties en door mijn technische achtergrond daarbij prima zal en kan functioneren.

Een waterschap is een overheidsorgaan in Nederland dat verantwoordelijk is voor de waterbeheersing en de waterkwaliteit in een bepaald gebied. Het heeft de taak om overstromingen te voorkomen, droogte te bestrijden en zorg te dragen voor een schoon en gezond water. Dit doet het onder andere door het bouwen, duurzaam werken en onderhouden van dijken, duikers, sluizen en gemalen. Ook houdt het toezicht op de waterkwaliteit en de uitstoot van verontreinigende stoffen in het water.

Wat ik in een organisatie heel belangrijk vind is om elkaar te vertrouwen, transparant te zijn, om met elkaar samen te werken en tegelijkertijd ook het gunnen aan elkaar.

Vertrouwen bouw je op door met en naar elkaar helder en transparant te zijn.

Waterschappen worden gefinancierd door middel van belastingen en heffingen op de burgers en bedrijven in hun gebied. De opbrengsten worden gebruikt om projecten en activiteiten uit te voeren.Bijvoorbeeld ons Biesboschgebied moeten we zo groen mogelijk houden met een uitstekende (zwem)waterkwaliteit voor de bewoners van stedelijk gebied.Voor de organisaties die ik zal vertegenwoordigen moet het grote belang van het Waterschap ook worden uitgelegd en verantwoord zodat het maatschappelijke draagvlak nog breder wordt. Ook wil ik mijn achterban vertegenwoordigen voor wat er speelt bij waterschap.

Daarom vind ik het nog steeds vreemd dat er medicijn resten moeten verwijderen om schoon water te krijgen.

Terwijl je medicijnen gewoon op heel simpele manier kunt inleveren bij uw apotheek.

_________________________________________________________________________________________

  16. Marcel Janssen (Dordrecht)

Water is veel meer dan water alleen. Samen moeten wij oog hebben voor de balans tussen veilig wonen, werken, leven en recreëren. Het waterschap kan enorm helpen om die balans te waarborgen. Maar daar heb je een partij voor nodig zoals de Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD) die oog heeft voor de behoeftes en belangen van ons allemaal. WPHD doet er al vele jaren dan ook alles aan om samen met het Waterschap Hollandse Delta het verschil te maken. Graag gaat onze partij samen met u ook de komende jaren aan de slag.

Samen naar een Waterschap voor ons allemaal.

_________________________________________________________________________________________

23. Dion Mouwen (Dordrecht)

Dion Mouwen

_________________________________________________________________________________________