Kandidaten Goeree-Overflakkee

3. Hans Kalle (Herkingen)

Ik ben opgegroeid aan de oevers van de Grevelingen op het dorp Herkingen op Goeree-Overflakkee en heb als kind gezworven over de slikken van de Grevelingen.

Twintig jaar machinist hydraulische graafmachine geweest. Met veel plezier gewerkt aan het bouwen van dammen in het kader van de Deltawerken zoals de Brouwersdam en de Oosterscheldestormvloedkering. Ook gewerkt bij het verzwaren van dijken en het aanbrengen van verdedigingen aan de oevers van de Krammer, de Grevelingen en het Haringvliet.

Ook heb ik zorg gedragen voor het aanleggen van wegen en fietspaden, het graven van sloten en waterbergingen in ruilverkavelingsgebieden. Ik heb daarbij, om het populair te zeggen: “met de laarzen in de blubber gestaan”.

Altijd veel genoegen beleefd in mijn werk als machinist (grondwerker), daarna niets minder als calculator-werkvoorbereider-uitvoerder. Altijd zag je wat je maakte en was het dienstbaar aan “de maatschappij”.

Raadslid van de gemeente Dirksland van 1975-2013 en in deze periode wethouder van 1986-1990, met de portefeuille “openbare werken”.

Lid van de Verenigde Vergadering van het waterschap Goeree-Overflakkee van 1995 tot 31 december 2004.

Met ingang van 1 januari 2005 lid van de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta. Heemraad van september 2007 tot januari 2009, en weer opnieuw van 20 april 2021 tot 31 augustus 2021. Daarbij had ik de verantwoording voor de verkeersveiligheid in de regio. En in 2021 had ik de zorg voor het beheer van de dijken en de duinen. Een klassieke kerntaak van het waterschap die mij bijzonder aanspreekt omdat ik daaraan altijd zelf met plezier heb gewerkt.

_________________________________________________________________________________________

4. Arie Wesdorp (Dirksland)

Ik stel me kandidaat, omdat ik vind dat Waterschappen in Nederland erg belangrijk zijn.

Allereerst voor onze waterveiligheid, kort gezegd: stevige dijken en voldoende waterafvoer in tijden van veel neerslag. Daarnaast kunnen we als inwoners of als bedrijf niet functioneren zonder voldoende schoon water. Drinkwater, water om te douchen, maar ook water voor de planten op het veld en bv. natuurgebieden.

Ook vissen en vogels willen allemaal schoon en voldoende water. In de praktijk gaat dit allemaal niet vanzelf. Als we het aan het toeval overlaten dan zou er steeds teveel of te weinig water zijn en op de verkeerde plaats.

Daarom worden in het bestuur van het waterschap afwegingen gemaakt. Om dit zo eerlijk mogelijk te doen, wordt het bestuur van het waterschap direct door de inwoners gekozen. Hiermee ontstaat er een democratisch gekozen bestuur dat kan beslissen over tal van zaken die ons allemaal aangaan.

Zelf vind ik het belangrijk dat zowel de belangen van het platteland als die van de stad goed behartigd worden. Het is in de praktijk zelfs zo, is mijn mening, dat ze eigenlijk niet zonder elkaar kunnen. Op de akkers en de weilanden kan het water goed worden opgevangen zonder dat het gelijk hoeft te worden weggepompt. In de stad is veel bebouwing en zal een heftige regenbui al snel voor overlast zorgen.

Door het samen op te pakken kan het allemaal beter en soms ook eenvoudiger.

Daarom zeg ik ook altijd: “Verbindt stad en platteland voor ieders belang”. Schoon en helder water voor recreatie, goed water voor bedrijven en de land- en tuinbouw in de Hollandse Delta.

_________________________________________________________________________________________

7. Karen de Graaff – Van Lith (Stellendam)