Kandidaten IJsselmonde

2. Cicilia Rijsdijk (Barendrecht)

Mijn kandidaatstelling komt voort uit het belang van voldoende schoon water voor bewoners, bedrijven en dieren. Zoals een goed waterpeil en waterkwaliteit in sloten, singels en in recreatiegebieden.

Ik zet mij in voor een goede verkeersveiligheid in ons gebied, en goed onderhouden wegen en fietspaden. Daarnaast maak ik mij sterk voor transparante financiële verantwoording van de waterschap gelden.

Ik ben raadslid in Barendrecht voor Echt voor Barendrecht (EVB).  Voorzitter van de clientenraad bij de Lelie Zorggroep en lid van de ledenraad van VGZ. Daarnaast ben ik etiquette- en kleuren coach. Jarenlang ben ik werkzaam geweest bij maatschappelijke bedrijven als woningbouw corporatie, energie- en drinkwaterbedrijf waar ik verantwoordelijk was voor de financiële administratie en de klantcontacten.

De combinatie van werken in het bestuur van het waterschap en de gemeenteraad is een waardevolle combinatie om mij in te zetten voor de inwoners en van ons gebied.

_________________________________________________________________________________________

5. Paola van Brugge (Katendrecht)

Beste inwoners uit het gebied Waterschap Hollandse Delta,

Sinds 2019 ben ik betrokken bij het Waterschap Hollandse Delta. De laatste 2 jaar als een van de bestuurders van de Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD). Voor de verkiezingen van 15 maart 2023 heb ik mij voor WPHD-kandidaat gesteld.

Na vele jaren in het mooie Hoeksche Waard te hebben gewoond, ben ik in Rotterdam gaan wonen en wel op Katendrecht. Ook nu weer omringd door water. Ook hier zie ik hoe belangrijk de regulering van het water is. Met de huidige klimaatverandering is er soms (te) veel water dan weer te weinig.

Ik wil mij dan ook o. a. bezighouden met de 3 W’s: waterveiligheid, waterzuivering en waterberging. Daarnaast met de natuur in combinatie met recreatie zowel in de HW als Rotterdam ((https://www.rotterdam.nl/nelson-mandelapark).

Op deze wijze maak je ook de verbinding tussen dorp en stad.

En tot slot met het goed en efficiënt inzetten van de waterschapsbelasting, die u en ik elk jaar betalen.

Verder ben ik in het dagelijks leven (interim-) docent Wiskunde, Nederlands en Economie in het Voortgezet Onderwijs en NT2-docent.

Met hartelijk groeten en tot ziens op 15 maart 2023

_________________________________________________________________________________________

9. Mart Speelman (Pernis)

Als gekozen Volksvertegenwoordiger in Pernis zet ik al vanaf 2006 mijn specifieke kennis in voor ons dorp naar de Gemeenteraad Rotterdam om binnen de gestelde kaders onze doelen + aandachtspunten te halen en vooral te formaliseren.

Als voormalig Dagelijks Bestuurder, Portefeuillehouder Buitenruimte en nu Wijkraadslid en Voorzitter Participatie Platform Stadsbeheer + Ruimtelijke Ontwikkeling draag ik zorg voor de implementatie oude bestemmingsplannen in de nieuwe nog vast te stellen omgevingswet met een visionaire blik met alle Stakeholders voor een veilig en Leefbaar Rotterdam waar ik met trots ook deel vanuit maak.

Via de Waterschapspartij Hollandse Delta wil ik de verbinding leggen naar Watermanagement Rotterdam om samen op te trekken.

Als ambachtelijk slager met ook een agrarische achtergrond sta ik lokaal in de samenleving en weet wat er bij ondernemers speelt.

Wet en Regelgeving is taai en veelal onredelijk.

Vanuit het Waterschap hoop ik mijn steentje bij te dragen voor een verantwoord en vooral transparant beleid.

_________________________________________________________________________________________

pasfoto26. Chris Moorman (Zwijndrecht)

In 1980 kwam Chris in aanraking met het waterschap, als medewerker in het opbouwwerk. In die tijd had niemand aandacht voor de bewoners aan de dijken . Dat heeft hem gemotiveerd zich verkiesbaar te stellen voor de WPHD.

Vooral het vinden van oplossingen voor bijvoorbeeld ‘drogen voeten’ tegen een betaalbaar tarief is voor Chris zeer belangrijk.

Vergelijkbaar beoogt hij dit als raadslid in Zwijndrecht voor Algemeen Belang Zwijndrecht (ABZ) waar men ook veel met het waterschap te maken heeft. Even als binnen de Drechtsteden, waar hij actief is, en water een centraal thema is.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *