Kandidaten Hoeksche Waard

5. Paola van Brugge ( Katendrecht, voormalig inwoonster Hoekse Waard)

Sinds 2019 ben ik betrokken bij het Waterschap Hollandse Delta. De laatste 2 jaar als een van de bestuurders van de Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD). Voor de verkiezingen van 15 maart 2023 heb ik mij voor WPHD-kandidaat gesteld.

Na vele jaren in het mooie Hoeksche Waard te hebben gewoond, ben ik in Rotterdam gaan wonen en wel op Katendrecht. Ook nu weer omringd door water. Ook hier zie ik hoe belangrijk de regulering van het water is. Met de huidige klimaatverandering is er soms (te) veel water dan weer te weinig.

Ik wil mij dan ook zowel voor de Hoeksche Waard als voor Rotterdam o. a. bezighouden met de 3 W’s: waterveiligheid, waterzuivering en waterberging. Daarnaast met de natuur in combinatie met recreatie. Met goede en veilige wandel- en fietspaden in dorp en stad.

En tot slot met het goed en efficiënt inzetten van de waterschapsbelasting, die u en ik elk jaar betalen.

Verder ben ik In het dagelijks leven (interim-) docent Wiskunde, Nederlands en Economie in het Voortgezet Onderwijs en NT2-docent.


15. Yvonne Verhorst (Westmaas)

Mijn kandidaatstelling heb ik aanvaard, omdat ik dagelijks ervaar en weet hoe belangrijk het Waterschap voor ons leefgebied is. Ik heb namelijk samen met mijn man een melkvee-akkerbouw bedrijf midden in de Hoeksche Waard. 

Toen ik gevraagd werd als kandidaat heb ik gelijk ja gezegd!

Want in elk jaargetijde hebben we te maken met verschillende weersomstandigheden en is het van wezenlijk belang om een zo goed mogelijk beheerplan te kunnen waarborgen.

Veiligheid staat hiermee voorop!  

Stevige dijken met een goed waterafvoersysteem is van levensbelang. Voldoende zoet water en schoondrinkwater natuurlijk ook.

Verkeersveiligheid is in dit gebied ook zeer noodzakelijk. Zeker op de vele dijken die wij in de Hoeksche Waard hebben.

 Naast mijn kandidaatstelling voor de Waterschapspartij Hollandse Delta heb ik ook nog andere bestuursfuncties zoals bij LTO Noord (ledenraadslid) en bij afdeling De Hoeksche Waard de portefeuille Markt en Maatschappij, Vrouw en bedrijf, sociale media en website.

Bij de Rabobank in deze regio ben ik ledenraadslid. 

Voor de Vrouwen van Nu Zuid-Holland ben ik voorzitter van de Agrarische commissie om zo boer-burgerverbinding te maken.

Tevens ondersteun ik als vrijwilliger het bestuur met het beheer van de website en maak ik het Magazinegedeelte voor Zuid-Holland.

_________________________________________________________________________________________

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *