Missie en Visie Waterschapspartij Hollandse Delta

Missie:

Kennis en betrokkenheid van lokale bestuurders maakt waterschap Hollandse Delta meer zichtbaar en versterkt maatschappelijk draagvlak. Bij waterveiligheid en beschikbaarheid van water staan klimaatverandering en duurzaamheid centraal.

Visie:

  • Inwoners bewust laten zijn van de groene ruimte in ons gebied. Ruimte om te wonen, mobiliteit, bedrijvigheid en recreëren, alles met schoon en voldoende water!
  • Waterberging in tijden van veel regen en als buffer bij tekort, aandacht voor natuur. Fiets- en wandelpaden maken woon en recreatiegebieden meer toegankelijk.
  • Economische bedrijvigheid in evenwicht brengen met het gebied. Geen overmatige belasting van oppervlakte water. Schone industrieën en duurzame landbouw en tuinbouw stimuleren.
  • Wij willen keuzes maken die er toe doen, nu maar ook voor later, met bestuurlijke durf en passie maar altijd vanuit lokaal belang, en dus ieders belang!
  • Waterschapsbelasting efficiënt inzetten, met slimme ideeën meer doen met hetzelfde geld. Dus als het kan met minder geld, dan gewoon doen.

 

 

 

 

 

 

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *