Doelstellingen

  • Waterveiligheid optimaal houden, zorg voor sterke dijken en robuuste duinen.
  • Schoon en voldoende water voor mens, dier en plant! Wateropvang in tijden van overvloed en wateraanvoer in droge zomers.
  • Woonwijken en bedrijventerreinen duurzaam en toekomstbestendig inrichten met aandacht voor voldoende waterbuffer en schoon water!
  • Wegen en vaarwegen geven ons ruimte voor mobiliteit. Het beheer en onderhoud is een kerntaak voor ons Waterschap. Veilig en duurzaam inrichten staat voorop!
  • Waterzuivering is een belangrijke taak. De inrichting van de waterzuivering is modern en kosteneffectief. Lozing en vervuiling tegen gaan door bewustwording van inwoners en bedrijven, heldere communicatie en innovatieve oplossingen.
  • Agrarische bedrijven willen gezond voedsel produceren. De toepassing van meststoffen en gewasbescherming moet veilig en duurzaam plaatsvinden. Er mag geen uitspoeling naar het oppervlaktewater zijn.
  • Waterberging en slimme afvoer zorgt ervoor dat “hoosbuien” in drukke bevolkingscentra geen overlast geven.
  • Klimaatadaptatie (verandering) maakt dat we ons moeten voorbereiden op mogelijke veranderingen. De zorg voor de continue beschikbaarheid van goede kwaliteit water voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie is groot!
  • De kosten voor inwoners en bedrijven van ons waterschap zijn gebaseerd op draagvlak en nut. Besteding van geld voor onderhoud en investeringen gebeurt democratisch en transparant.
  • Als het voor minder geld kan, dan moeten we dat gewoon doen!

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *