Nota op hoofdlijnen

By |april 6th, 2019|Nieuws|0 Comments

Piet Kome en Petra van Nes-de Man de nieuwe heemraden voor de WPHD

Nieuw college waterschap wil samen aan de slag

5 april 2019Waterschap Hollandse Delta start de komende bestuursperiode met vijf nieuwe heemraden. Zij gaan ‘Samen aan de slag.’ Dit is ook de titel van het hoofdlijnenakkoord waarmee het bestuur gisterenavond instemde. Goede samenwerking staat voortaan centraal.

20190405 College D&H.jpg

De vijf nieuwe heemraden in het dagelijks bestuur zijn Piet Kome (Rockanje) en Petra van Nes-de Man (Ridderkerk) namens Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD), Johan van Driel (Nieuw-Beijerland) namens de agrariërs, Marjo van Maurik-de Graaff (Oude-Tonge) namens de bedrijven en Leo Stehouwer (Numansdorp) namens het CDA.

Dijkgraaf Gerard Doornbos: “Het nieuwe bestuur wil veel meer en betere samenwerking met partners in onze omgeving. In het bestuursakkoord staat daarom, naast een aantal vernieuwingen voor bestuur en organisatie, vooral de samenwerking met agrariërs, bedrijven, gemeenten, inwoners en natuurorganisaties centraal.

Het waterschap beschermt het land tegen hoog water met stevige dijken en duinen. In tijden van droogte zorgt het voor voldoende oppervlaktewater voor landbouw en natuur. Verder zuivert het schap
het rioolwater en zorgt het voor veilige wegen en fietspaden. Daarnaast heeft het waterschap ambities voor groene energie, circulaire economie, duurzaamheid en aanpassingen voor de klimaatverandering.

Niemand aan de kant
Er is een coalitie maar geen coalitieakkoord, dat is vernieuwend. Speerpunt voor het algemeen bestuur, de verenigde vergadering, is namelijk ‘niemand aan de kant’. Alle partijen en leden van de verenigde vergadering besturen mee. Iedereen is immers door zijn of haar eigen achterban gekozen. Aan de verdere uitwerking van het akkoord naar een VV-breed uitvoeringsprogramma wordt nu meteen begonnen.

By |april 6th, 2019|Nieuws|0 Comments

iedereen …BEDANKT !

kiezers, kandidaten en een ieder die zich heeft ingezet voor de partij en de campagne….

BEDANKT!

Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen waterschap Hollandse Delta

21 maart 2019Vanmorgen is de voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezing voor waterschap Hollandse Delta gepresenteerd. De definitieve uitslag van het aantal zetels per partij en de nieuwe bestuursleden maken wij maandag 25 maart bekend na de vaststelling door het stembureau.

De voorlopige uitslag voor WSHD werd bekend gemaakt tijdens het uitslagenontbijt. © waterschap Hollandse Delta

In het gebied van Hollandse Delta konden 689.993 kiezers hun stem uitbrengen op in totaal 10 partijen met 221 kandidaten. Op dit moment is 75%van de stemmen geteld. Op basis hiervan zijn er 236.164 geldige stemmen uitgebracht. Het opkomstpercentage komt hiermee op 43,9%. Dat is ruim 15% meer dan in 2015.

Op 27 maart neemt het waterschap tijdens een openbare vergadering van het algemeen bestuur afscheid van het oude bestuur. Op donderdag 28 maart start het nieuwe bestuur met het afleggen van de eed of gelofte.

By |maart 21st, 2019|Nieuws|0 Comments

iedereen ……BEDANKT !

kiezers, kandidaten en een ieder die zich heeft ingezet voor de partij en de campagne….

BEDANKT!

Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen waterschap Hollandse Delta

21 maart 2019Vanmorgen is de voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezing voor waterschap Hollandse Delta gepresenteerd. De definitieve uitslag van het aantal zetels per partij en de nieuwe bestuursleden maken wij maandag 25 maart bekend na de vaststelling door het stembureau.

De voorlopige uitslag voor WSHD werd bekend gemaakt tijdens het uitslagenontbijt. © waterschap Hollandse Delta

In het gebied van Hollandse Delta konden 689.993 kiezers hun stem uitbrengen op in totaal 10 partijen met 221 kandidaten. Op dit moment is 75%van de stemmen geteld. Op basis hiervan zijn er 236.164 geldige stemmen uitgebracht. Het opkomstpercentage komt hiermee op 43,9%. Dat is ruim 15% meer dan in 2015.

Op 27 maart neemt het waterschap tijdens een openbare vergadering van het algemeen bestuur afscheid van het oude bestuur. Op donderdag 28 maart start het nieuwe bestuur met het afleggen van de eed of gelofte.

By |maart 21st, 2019|Nieuws|0 Comments

tweede artikel in de digitale dagbladen van Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard

WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA LIJST 1

U gaat toch ook stemmen vandaag? U kunt uw stem uitbrengen voor het Waterschap en de provincie.

Piet Kome is lijsttrekker voor de WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA en Petra van Nes- de Man staat op nr. 2.

Samen met 48 collega’s vormen wij de lijst WPHD

Wij zijn een lokale partij die alleen in het gebied van de Hollandse Delta actief is. We ook bij u in de buurt en u kunt ons gemakkelijk over waterschapzaken aanspreken. Van de WPHD is altijd wel iemand die ook uw omgeving ‘kent als zijn/haar broekzak’. Wij bepalen dus zelf onze richting en beleid.

In de afgelopen periode hebben we ons bezig gehouden met de inrichting van recreatie gebieden met daarbij veel aandacht voor bomen, maaibeleid en insecten. Ons ingezet om samen met bewoners een vrij liggend fietspad te plannen, maar ook aandacht voor waterberging waardoor we minder kans hebben bij piekbuien op ‘natte voeten’. Goede dijken en robuuste duinen, die het water vanaf zee en rivier tegen houden is zo wie zo een kerntaak. Daarbij is het goed dat we ervaren waterschapsbestuurders hebben. Doordat we agrariërs, ondernemers, techneuten én bewoners zijn, kunnen we kritisch naar het waterschap te kijken. En dat is nu hard nodig!

Er is op veel fronten achterstallig onderhoud door slecht beleid. Vanuit de oppositie was het lastig dit beleid om te buigen. De WPHD wil zich graag daar graag volop voor inzetten, maar dan hebben we uw stem hard nodig. Ga dus stemmen vandaag.

STEM LIJST 1; WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA

By |maart 20th, 2019|Nieuws|0 Comments