Kandidaten

Onze Kandidaten voor de Waterschapsverkiezingen 2019

Sorteer: Alle Kandidaten – Voorne Putten – IJsselmonde – Hoeksche Waard – Goeree Overflakkee – Eiland van Dordrecht – Rotterdam Zuid – Rozenburg10599546_331099423749378_1312315643350242532_n

1.Piet Kome (Rockanje) fractie voorzitter

Piet beschouwt het  openbaar bestuurder zijn, als een hobby die hij serieus beoefent. Met ruim 30 jaar ervaring heeft hij goede ambtelijke en bestuurlijke contacten opgebouwd bij de Provincie Zuid-Holland en het Rijk.

Tevens is hij goed op de hoogte van regels, wetten en de daarbij behorende procedures. Deze laatste punten kunnen en moeten sterk vereenvoudigd worden.

In algemene zin zal hij zich inzetten voor het leefbaar houden van het gebied met veel groen en open ruimte, waar mogelijk. Veiligheid van dijken en wegen, het juiste waterpeil en hoge waterkwaliteit zijn basisuitgangspunten met daarbij een eerlijke tarief verdeling.


2. Petra van Nes- de Man (Ridderkerk)

Voor haar is het belangrijk dat WPHD een lokale partij is. Inmiddels vier jaar VV-lid naast negen jaar lidmaatschap van de gemeenteraad bevalt uitstekend.

Iedereen heeft te maken met het werk van het Waterschap én de gemeente en zolang alles goed gaat realiseren we ons dat nauwelijks. Zij  kiest  bewust voor lokaal, zoals zij nu haar eigen partij heeft in de raad van Ridderkerk BURGER OP 1 (B.O.1 .

Lokale partijen staan dicht bij de mensen, en zijn niet gebonden aan regels en uitspraken van landelijke of overkoepelende partij besturen. Voor haar is deelnemen aan het bestuur van het Waterschap een verrijking van haar deelname aan de gemeenteraad.  

Op deze wijze kunnen deze partijen met  elkaar verbonden worden, en dat is de afgelopen vier jaar diverse malen gebeurd. De werkzaamheden aan de Rotterdamse weg die gelijker tijd afsluiting van de Oostmolendijk behelst, en de wilgenkap in de Bernisse.

Dan blijkt dat het goed is de informatie van meer partijen mee te nemen, waar bewoners uiteindelijk van profiteren. Dat is de kracht van de lokale partijen!


3. Leen Overwater (Strijen)

Leen Overwater uit Strijen-Sas stelt zich kandidaat voor het Algemeen Bestuur van het Waterschap Hollandse Delta om zich wederom in te zetten voor een goed bestuur van dit Waterschap waarbij de lasten zo verdeeld worden dat er voor iedereen mee te leven valt.

Veertien jaar na de fusie zijn wij nog steeds niet volledig in control en wanneer dan terug gekeken wordt op deze laatste jaren zie je soms krampachtige acties om overeind te blijven, een voorbeeld hiervan is de weigering van de meeste partijen om tijdens de vorige formatie bij voorbaat Waterschaps Partij Hollandse Delta , de grootste gekozen
partij, uit te sluiten, dat had toen met bestuurlijke afwegingen niets te maken maar het was gewoon politiek bedrijven en dan begrijp je snel dat dit in een Waterschap niet hoort.

Een van de bezwaren vond hij het gemis aan een achterban Zijn omgeving wist hem te vinden binnen een kleine organisatie wanneer er iets niet klopte bij het Waterschap maar verder dan een kilometer kwam dat eigenlijk niet, nu WPHD zich verbonden heeft met de lokale partijen, is er wel een achterban die dat bestuurlijk sterker maakt , het is te hopen dat zo over en weer hier de vruchten van kunnen worden geplukt. Er zijn voor deze verkiezing een aantal stappen te nemen.

1e. Ga in ieder geval stemmen want er valt wat te kiezen.

2e. Stem


4. Hans Kalle (Herkingen)

Hans streeft er naar, in samenwerking met anderen, sturing te geven aan alle werkzaamheden. Dat moet op een verantwoorde en betaalbare wijze geregeld worden, voor het gebied waarin wij wonen, werken en recreëren.

De taken van het waterschap zijn nog bij te veel bewoners onbekend. Het is goed dat er veel meer aandacht komt voor de (kern)taken van het waterschap. Bijvoorbeeld op Goeree Overflakkee zijn er na het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen (zout water komt rivier op ten behoeve van de visstand) compenserende maatregelen voor voldoende zoet water getroffen.

In de polders is het noodzakelijk dat het water, op een vooraf vastgesteld waterpeil gehouden wordt. Dit gebeurt o.a. met behulp van watergangen en kunstwerken, zoals duikers . Dat is noodzakelijk voor de landbouw, maar ook voor planten en dieren zodat ze zich op natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen.

Blijvende aandacht wordt geschonken aan recreatief (mede)gebruik, waar en wanneer dat mogelijk is. Met daarbij veiligheid en waterkwaliteit hoog in het vaandel staan..


SJoukes5. Wim Sjoukes (Oostvoorne) VV-lid

Wim wil een bijdrage leveren aan het waterbeheer in het algemeen, maar ook aan de bestuurlijke samenhang tussen waterschap, gemeenten en gebiedsbeheerders.

Hij is ook raadslid voor Inwonersbelang Westvoorne. De samenwerking tussen partijen is niet optimaal en zou beter kunnen. Wim is geboren als “dunmier” in het duingebied van Voorne. Hij is altijd betrokken en bezig geweest met  het strand, de zeewering en de afwatering van het achterliggende duingebied.

Dus ook aandacht voor  water kwaliteit en hoeveelheid in droge perioden. De zorg voor de waterkwaliteit, niet alleen voor  land- en tuinbouw, maar zeker ook voor het recreatief gebruik zijn belangrijke speerpunten.

Op Voorne Putten is de waterkwaliteit van het Oostvoornse Meer en het Brielse Meer niet optimaal. Ook het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen zijn voor Voorne-Putten belangrijke aandachtspunten omdat verzilting een probleem kan worden.


Kumas6. Fatih Kumas:

Fatih vindt het belangrijk dat het waterschap samenwerkt met andere organisaties. Hij heeft een technische achtergrond.

Als “nieuwe” Nederlanders hebben wij geen historische gevoelens omtrent polder en waterhuishouding. Maar we zijn daar wel van afhankelijk en zeer in geïnteresseerd. Vooral wat betreft veiligheid en volksgezondheid, dijken en waterzuivering.

Eb en vloed in een zoetwatergebied, dat is zeldzaam, maar Nederland heeft het. De Biesbosch is één van de weinige zoetwatergetijdengebieden van Europa. Daarom moeten we ons Biesboschgebied zo groen mogelijk houden met een uitstekende (zwem)waterkwaliteit voor de bewoners.

Schoon water is belangrijk voor mens en natuur. Maar water kan ook een vijand worden. Daarom moeten we er voor zorgen dat we er goed mee omgaan, zodat er voor nu en in de toekomst voldoende en schoon oppervlaktewater is.
9. Cicilia Rijsdijk (Barendrecht)

Haar kandidaatstelling komt voort uit het belang van voldoende schoon water voor bewoners, bedrijven en dieren. Zoals een goed waterpeil en waterkwaliteit in sloten, singels en in recreatiegebieden.

Ze wil zich inzetten voor een goede verkeersveiligheid in ons gebied, en goed onderhouden wegen en fietspaden. Daarnaast zal zij zich sterk maken voor transparante financiële verantwoording van de waterschap gelden.

Cicilia is raadslid in Barendrecht voor Echt voor Barendrecht (EVB). Daarnaast is zij etiquette- en kleuren coach. Zij is jaren lang werkzaam geweest bij maatschappelijke bedrijven als woningbouw corporatie en een drinkwaterbedrijf waar zij verantwoordelijk was voor de financiële administratie en de klantcontacten.

De combinatie van werken in het bestuur van het waterschap en de gemeenteraad is volgens haar waardevolle combinatie om zich in te zetten voor de inwoners en van ons gebied.


Afbeeldingsresultaat voor arie wesdorp10. Arie Wesdorp (Sommelsdijk)

Arie wil zich inzetten met het ontwikkelen van visie en beleid.

Als WPHD zijn we daar intensief mee bezig zodat we na de verkiezingen weer een krachtige inbreng kunnen hebben in het waterschap.

Arie is agrariër en weet daardoor hoe belangrijk de taken van het waterschap zijn voor de landbouw, maar ook voor inwoners.

Aandachtspunten zijn: ruimte voor water, Ruimte om te werken, ruimte voor mobiliteit, maar ook aandacht voor recreëren en ontwikkeling en behoud van natuurwaarden.

Hieronder de definitieve kandidatenlijst

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *