Kandidaten Voorne Putten

Kandidaten Voorne Putten

Selecteer: Alle Kandidaten – Voorne Putten – IJsselmonde – Hoeksche Waard – Goeree Overflakkee – Eiland van Dordrecht – Rotterdam Zuid – Rozenburg

10599546_331099423749378_1312315643350242532_n

1.Piet Kome (Rockanje) fractie voorzitter

Piet beschouwt het  openbaar bestuurder zijn, als een hobby die hij serieus beoefent. Met ruim 30 jaar ervaring heeft hij goede ambtelijke en bestuurlijke contacten opgebouwd bij de Provincie Zuid-Holland en het Rijk.

Tevens is hij goed op de hoogte van regels, wetten en de daarbij behorende procedures. Deze laatste punten kunnen en moeten sterk vereenvoudigd worden.

In algemene zin zal hij zich inzetten voor het leefbaar houden van het gebied met veel groen en open ruimte, waar mogelijk. Veiligheid van dijken en wegen, het juiste waterpeil en hoge waterkwaliteit zijn basisuitgangspunten met daarbij een eerlijke tarief verdeling.


SJoukes5. Wim Sjoukes (Oostvoorne) VV-lid

Wim wil een bijdrage leveren aan het waterbeheer in het algemeen, maar ook aan de bestuurlijke samenhang tussen waterschap, gemeenten en gebiedsbeheerders.

Hij is ook raadslid voor Inwonersbelang Westvoorne. De samenwerking tussen partijen is niet optimaal en zou beter kunnen. Wim is geboren als “dunmier” in het duingebied van Voorne. Hij is altijd betrokken en bezig geweest met  het strand, de zeewering en de afwatering van het achterliggende duingebied.

Dus ook aandacht voor  water kwaliteit en hoeveelheid in droge perioden. De zorg voor de waterkwaliteit, niet alleen voor  land- en tuinbouw, maar zeker ook voor het recreatief gebruik zijn belangrijke speerpunten.

Op Voorne Putten is de waterkwaliteit van het Oostvoornse Meer en het Brielse Meer niet optimaal. Ook het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen zijn voor Voorne-Putten belangrijke aandachtspunten omdat verzilting een probleem kan worden.


Kromhout19. Maarten Kromhout (Hellevoetsluis)

Maarten vindt het belangrijk om iets te kunnen betekenen voor onze samenleving. Dat is ook de reden dat hij de politiek in is gegaan.

Door zich verkiesbaar te stellen voor de Waterschapspartij Hollandse Delta, krijgt hij ingang bij het waterschap, waardoor taken gecombineerd kunnen worden. Maarten is ook actief als raadslid bij Inwoners belang Hellevoetsluis.C:\Users\vanNes\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\939A59D3.tmp25. Willem van Egmond (Brielle)

Willem is gemeenteraadslid voor Inwoners Belang Gemeente Brielle (IBGB) in de gemeente Brielle.


http://www.ibwestvoorne.nl/images/BertHeijndijk.jpg30. Bert Heijndijk (Oostvoorne)

Bert is gemeenteraadslid voor Inwoners Belang Westvoorne (IBW) in de gemeente Westvoorne.34. Wim van der Velde (Rockanje)

Sluis35. Bas van der Sluis (Heenvliet)

Bas van der Sluis is woonachtig in Heenvliet, op Voorne-Putten. Sterke dijken en het goed afvoeren van water in de polders is cruciaal. Bas kan de watersnoodramp van  1953 niet vergeten.

Het is belangrijk om droge voeten te houden. Het Kiersbesluit geeft twijfels, het is de vraag is of men verzilting goed zou kunnen beheersen ten behoeve van de landbouw de tuinbouw en veeteelt. Bas heeft een periode in de dijkbewaking gezeten en in de Verenigde Vergadering voor bebouwd.


38. Henk Westbroek (Hellevoetsluis)

Henk wil zijn steentje bij dragen, ook in de gemeenteraad van Hellevoetsluis voor Inwonersbelang Hellevoetsluis (IBH) en te komen tot een goede samenwerking met andere politieke partijen en een goede krachten bundeling van bewoners en ondernemers om gezamenlijk ons gebied nog beter op de kaart te zetten.

Uiteindelijk zal dat moeten leiden tot meer tevredenheid bij de bewoners, ondernemers.


LOB - Gerard43. Gerard Karlas (Zuidland)

Voorne-Putten is een eiland wat omringt is door water. In het verleden heeft men moeten ervaren wat het betekent voor de inwoners als dijken het begeven.

Daarom is Gerard van mening dat de waterhuishouding, en alles wat daarmee te maken heeft, er voor inwoners is. De waterhuishouding behoort los te staan van een politieke discussies.

Dus niet praten óver hen, maar mét hen. Waterschap issues voor Voorne Putten zijn o.a.


-Kierbesluit en de mogelijke consequenties voor de zoetwaterhuishouding
-Klimaatveranderingen, stijging van de zeespiegel en de consequenties
-Wegen- en fietspaden beheer en onderhoud. Stimuleren van sportieve fietsroutes


-Stimuleren van recreatieve ontwikkelingen
-Ruimte voor agrarische innovaties
-Natuurbeheer


Actief betrekken van jeugd om hen kennis te laten maken met de unieke eigenschappen van Voorne-Putten en de wijze waarop beheer en onderhoud van de openbare ruimte plaatsvindt, en waarom dat gebeurt.

Gerard was van 2010 tot 2014 raadslid namens Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) in de gemeenteraad van Bernisse en van 2011 tot 2014 als fractievoorzitter. Als raadslid is hij betrokken geweest bij de discussies over het ‘kierbesluit’ en de mogelijke consequenties voor de agrariërs binnen Bernisse.

Ook speelt de discussies over het slechte onderhoud van recreatieve voorzieningen op het eiland. Momenteel is Gerard lid van de steunfractie van LOB in Nissewaard.https://www.brielle.nl/plaat.php?fileid=205093&f=66dd8595b8f83b0e1b6c9cb5df88d06d668cd6d01631b1414f31ac9787218d6ed8b41e98126540cca2b6c8da976fd3c501c2338ce15e47722f67c4f001225fa147. Wim Lobs (Vierpolders)

Wim is raadslid voor Inwoners Belang Gemeente Brielle (IBGB),daarnaast kas-fruit kweker en makelaar in onroerend goed.

Als voormalig waterschapbestuurder, ondernemer en inwoner weet hij goed waar de aandachtspunten zijn in het gebied. Wim is kritisch op de uitgaven en gaat voor investeren in toekomstbestendigheid.


https://www.brielle.nl/plaat.php?fileid=206032&f=8f08f02cecb1f43cc650fbe8aad9d58e74abf1acf1e3031fc47319e0587d1458ba28e1cac61f32c1e706ecbf5cd6c389ff101e7f22427385c624dbef9bf33d8449. Johan ‘t Mannetje (Vierpolders)

Johanis raadslid voor Inwoners Belang Gemeente Brielle (IBGB)

Hij heeft ervaring op gebied van management en marketing, en is zelfstandig ondernemer en geniet in zijn vrijetijd van de natuur rondom het Brielse Meer.


Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *