Verslag VV Vergadering 27 Maart 2019

Hieronder vind u het hele verslag van de vergadering in PDF formaat:

Wat is de erfenis waarmee het college, gestart op 8 april 2019, geconfronteerd werd?

1 juli 2017 neem Ingrid de Bondt als dijkgraaf het stokje over van Jan Geluk die sinds 2007 dijkgraaf was bij WSHD

September 2018; rapport IV infra, en november 2018 rapport BMC beiden 31 januari 2019 op de VV agenda. https://wshd.notubiz.nl/vergadering/587931/Verenigde%20Vergadering%2031-01-2019

Conclusie uit deze technische onderzoeksrapporten: veel te veel en lang gestuurd op geld, preventief onderhoud is omgezet in correctief onderhoud en dat loopt nu na jaren tegen de kritische grenzen aan van de zuiveringsinstallaties. Daarbij is in de loop der jaren binnen de organisatie een angstcultuur geslopen. Angst om bij het minst of gering de baan te verliezen. Dit heeft gemaakt dat anders denken niet meer kon en veel communicatie onderling, creativiteit en passie voor WSHD was verdwenen.

7 februari 2019:

Ingrid de Bondt stopt per direct als dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta. Dat heeft ze in een ontslagbrief aan minister Cora van Nieuwenhuizen aangegeven.

In de brief schrijft ze dat ze van mening is dat er forse maatregelen nodig zijn om van Hollandse Delta een ‘dynamische, veilige en toekomstgerichte organisatie’ te maken. ‘Ik constateer echter ook dat er in het bestuur onvoldoende draagvlak is’, schrijft ze. Dat is voor haar reden om geen verantwoordelijkheid meer te willen dragen voor het functioneren van het waterschap.

16 februari 2019

Het blijft onrustig bij Waterschap Hollandse Delta. Na het vertrek […]

Piet Kome en Petra van Nes-de Man de nieuwe heemraden voor de WPHD

Nieuw college waterschap wil samen aan de slag

5 april 2019Waterschap Hollandse Delta start de komende bestuursperiode met vijf nieuwe heemraden. Zij gaan ‘Samen aan de slag.’ Dit is ook de titel van het hoofdlijnenakkoord waarmee het bestuur gisterenavond instemde. Goede samenwerking staat voortaan centraal.

20190405 College D&H.jpg

De vijf nieuwe heemraden in het dagelijks bestuur zijn Piet Kome (Rockanje) en Petra van Nes-de Man (Ridderkerk) namens Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD), Johan van Driel (Nieuw-Beijerland) namens de agrariërs, Marjo van Maurik-de Graaff (Oude-Tonge) namens de bedrijven en Leo Stehouwer (Numansdorp) namens het CDA.

Dijkgraaf Gerard Doornbos: “Het nieuwe bestuur wil veel meer en betere samenwerking met partners in onze omgeving. In het bestuursakkoord staat daarom, naast een aantal vernieuwingen voor bestuur en organisatie, vooral de samenwerking met agrariërs, bedrijven, gemeenten, inwoners en natuurorganisaties centraal.

Het waterschap beschermt het land tegen hoog water met stevige dijken en duinen. In tijden van droogte zorgt het voor voldoende oppervlaktewater voor landbouw en natuur. Verder zuivert het schap
het rioolwater en zorgt het voor veilige wegen en fietspaden. Daarnaast heeft het waterschap ambities voor groene energie, circulaire economie, duurzaamheid en aanpassingen voor de klimaatverandering.

Niemand aan de kant
Er is een coalitie maar geen coalitieakkoord, dat is vernieuwend. Speerpunt voor het algemeen bestuur, de verenigde vergadering, is namelijk ‘niemand aan de kant’. Alle partijen en leden van de verenigde vergadering besturen mee. Iedereen is immers door zijn of haar eigen achterban gekozen. Aan de verdere uitwerking van het akkoord naar een VV-breed uitvoeringsprogramma wordt nu meteen begonnen.

Iedereen …BEDANKT !

kiezers, kandidaten en een ieder die zich heeft ingezet voor de partij en de campagne….

BEDANKT!

Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen waterschap Hollandse Delta

21 maart 2019

Vanmorgen is de voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezing voor waterschap Hollandse Delta gepresenteerd. De definitieve uitslag van het aantal zetels per partij en de nieuwe bestuursleden maken wij maandag 25 maart bekend na de vaststelling door het stembureau.

De voorlopige uitslag voor WSHD werd bekend gemaakt tijdens het uitslagenontbijt. © waterschap Hollandse Delta

In het gebied van Hollandse Delta konden 689.993 kiezers hun stem uitbrengen op in totaal 10 partijen met 221 kandidaten. Op dit moment is 75%van de stemmen geteld. Op basis hiervan zijn er 236.164 geldige stemmen uitgebracht. Het opkomstpercentage komt hiermee op 43,9%. Dat is ruim 15% meer dan in 2015.

Op 27 maart neemt het waterschap tijdens een openbare vergadering van het algemeen bestuur afscheid van het oude bestuur. Op donderdag 28 maart start het nieuwe bestuur met het afleggen van de eed of gelofte.

tweede artikel in de digitale dagbladen van Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard

WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA LIJST 1

U gaat toch ook stemmen vandaag? U kunt uw stem uitbrengen voor het Waterschap en de provincie.

Piet Kome is lijsttrekker voor de WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA en Petra van Nes- de Man staat op nr. 2.

Samen met 48 collega’s vormen wij de lijst WPHD

Wij zijn een lokale partij die alleen in het gebied van de Hollandse Delta actief is. We ook bij u in de buurt en u kunt ons gemakkelijk over waterschapzaken aanspreken. Van de WPHD is altijd wel iemand die ook uw omgeving ‘kent als zijn/haar broekzak’. Wij bepalen dus zelf onze richting en beleid.

In de afgelopen periode hebben we ons bezig gehouden met de inrichting van recreatie gebieden met daarbij veel aandacht voor bomen, maaibeleid en insecten. Ons ingezet om samen met bewoners een vrij liggend fietspad te plannen, maar ook aandacht voor waterberging waardoor we minder kans hebben bij piekbuien op ‘natte voeten’. Goede dijken en robuuste duinen, die het water vanaf zee en rivier tegen houden is zo wie zo een kerntaak. Daarbij is het goed dat we ervaren waterschapsbestuurders hebben. Doordat we agrariërs, ondernemers, techneuten én bewoners zijn, kunnen we kritisch naar het waterschap te kijken. En dat is nu hard nodig!

Er is op veel fronten achterstallig onderhoud door slecht beleid. Vanuit de oppositie was het lastig dit beleid om te buigen. De WPHD wil zich graag daar graag volop voor inzetten, maar dan hebben we uw stem hard nodig. Ga dus stemmen vandaag.

STEM LIJST 1; WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA

artikel in het digital dagblad van Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard

WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA LIJST 1

Gaat u 20 maart naar de stembus? Neem dan beide stempassen mee die voor provincie én WATERSCHAP.

Piet Kome is lijsttrekker voor de WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA en Petra van Nes- de Man staat op nr. 2.

Samen met 48 collega’s vormen wij de lijst WPHD

Wij zijn een lokale partij met kandidaten die alleen in het gebied van de Hollandse Delta actief zijn. We ook bij u in de buurt en u kunt ons gemakkelijk over waterschapzaken aanspreken. Van de WPHD is altijd wel iemand die ook uw omgeving ‘kent als zijn/haar broekzak’.

In de afgelopen periode hebben we bewoners benaderd vanwege de voorgenomen afsluiting van de Oostmolendijk, de aanleg Crezee-polder en het Waalbos. Minder zichtbaar maar ook tot onze taak behoort het zuiveren van uw rioolwater, en het op orde houden van de water kwaliteit en kwantiteit in onze sloten. We zijn ervaren waterschapsbestuurders, een aantal van ons loopt al jaren mee. Doordat we agrariërs, ondernemers, techneuten én bewoners zijn, kunnen we kritisch naar het waterschap te kijken. En dat is nu hard nodig!

We kennen de artikelen en rapporten over achterstallig onderhoud bij de zuiveringen, gemalen en wegen. Wij geven dit al geruime tijd aan, maar omdat we niet echt aan de knoppen konden draaien de afgelopen periode, is het lastig geweest dit voortijdig te keren. Daarin kunt u een rol spelen door te stemmen 20 maart. De WPHD wil zich graag daar graag volop voor inzetten, maar dan hebben we uw stem hard nodig.

STEM LIJST 1; WATERSCHAPSPARTIJ HOLLANDSE DELTA