Piet Kome heeft zorgen over betaalbaarheid waterschap

Landbouwer, natuurboer en bestuurder P.J.J. Kome luidt

noodklok over betaalbaarheid van het Waterschap.

Het komt voor de fractievoorzitter van de, huidige

oppositiepartij,

Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD) niet uit

de lucht vallen dat er https://usercontent.one/wp/wphd.nl/wp-content/uploads/2019/02/word-image.jpeg?media=1641565300

na twee bestuurlijke perioden van

‘verstandscoalities’ een serieus

probleem is om de zaken binnen

Waterschap Hollandse Delta op op de te houden.

Kome en zijn 6 koppige fractie ervaren het als wrang hier slechts als

“toehoorder” van getuige te zijn geweest. Voor dijkgraaf mevrouw Ingrid de Bondt was een

maand geleden, slechts anderhalf jaar na haar aanstelling, de maat vol. Zij diende per direct

haar ontslag in bij de minister van I&M. Nog langer verantwoording dragen voor haar

opdracht, een toekomstbestendige stabiele organisatie neer zetten, zat er niet in, volgens de

tekst van haar ontslagbrief.

Waterschap Hollandse Delta heeft naast het beheer van gemalen, waterlopen en wegen ook

een serieuze taak in waterzuivering. Juist deze taak, ooit in het pakket gekomen na een fusie

met zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden, blijkt nu na jaren van pappen en

nathouden een maatje te groot voor de organisatie. Waar iedereen de schijn ophoudt dat

dijkverzwaringen en het houden van droge voeten de kerntaken zijn waar het geld mee weg

gaat geeft een korte analyse van begroting en resultaat een andere uitkomst. Het wrange is

dat verantwoordelijke bestuurders problemen niet voldoende hebben onderkent en nog

steeds “de kop in het zand steken”. Blijkbaar malen zij hier niet over en verzuimen nog

steeds een taakstellende opdracht en passende controle richting organisatie uit te voeren.

Vanuit de simpele stelling dat een euro maar één keer kan worden uitgegeven is er al jaren

een zoektocht om de begroting sluitend te krijgen in plaats van initiatief te nemen om

structureel zaken aan te pakken. Het jaar op jaar inzetten van reserves was één van de

manieren om tekorten te egaliseren, daarnaast is er bezuinigd op onderhoud en

veiligheidsaspecten, dit alles volgens een recent rapport aan […]

WPHD bij radio Rijnmond (AD 08-03-2019)

RTV Rijnmond haalt politiek promospotje Ed Aldus van zender

RTV Rijnmond heeft vandaag in allerijl een reclamespotje met de stem van Ed Aldus van de publieke radiozender gehaald. De bekende weerman riep daarin de luisteraars op om bij de verkiezingen van 20 maart op Waterschapspartij Hollandse Delta te stemmen.

,,Dat spotje kan natuurlijk niet’’, zegt hoofdredacteur Ib Haarsma.

Folkert van der Krol 08-03-19

 

Aldus, die in dienst is van RTV Rijnmond en daarnaast een eigen bedrijf heeft, liet er in het radiospotje geen twijfel over bestaan een politieke voorkeur te hebben voor de grootste (oppositie)partij in de Verenigde Vergadering van Hollandse Delta. Dat waterschap beheert dijken op IJsselmonde, Voorne-Putten, Rozenburg, Goeree-Overflakkee, IJsselmonde, de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht en zorgt er voor schoon water.

Aldus laat weten toestemming voor de reclamespot te hebben gehad van de leiding van de zender. Ronald Tol, 8ste op de lijst van Waterschapspartij Hollandse Delta, had het met de weerman en de zender geregeld. Hij heeft geen begrip voor het besluit om het niet meer te laten horen op de radio. ,,Dat is heel vreemd. Vanaf dag één wisten ze wie wij waren’’, zegt hij. ,,Ik heb daar nota bene in de studio gestaan. Nu krijgen ze bij RTV Rijnmond opeens koude voetjes. We mogen nog wel adverteren, maar alleen met een andere stem.’’

Misverstand

Het spotje was vrijdagochtend meerdere keren te horen op RTV Rijnmond. Volgens hoofdredacteur Haarsma gaat het om een ‘misverstand’. ,,Ed heeft toestemming gehad om een oproep te doen om te gaan stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Als weericoon zou dat ook logisch zijn. Niemand die daar op tegen kan zijn. Maar als gezicht van onze zender stemmen werven voor een waterschapspartij, kan niet. Dat was bij ons ook snel duidelijk. Dit spotje was een vergissing.’’

Volgens Aldus, die ook beloofde […]

afsluiting Oostmolendijk Ridderkerk/onderhoud Rotterdamseweg

Combinatie Ridderkerk 31 januari 2019

Citaat uit het VV-voorstel:

Aan de Rotterdamseweg te Ridderkerk wordt onderhoud gepleegd, de doorstroming bevorderd en tevens wordt de weg duurzaam veilig ingericht.

In het project is ook de afsluiting van de Oostmolendijk voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de kruising Rotterdamseweg – Vlietlaan middels een te nemen Verkeersbesluitprocedure meegenomen. Met Ridderkerk is bestuurlijk en ambtelijk overeenstemming bereikt over het afsluiten van de Oostmolendijk voor gemotoriseerd verkeer.

COMBINATIE Ridderkerk 31-01-2019

Petra van Nes – de Man, bestuurder bij de gemeente Ridderkerk én bij de Waterschapspartij Hollandse Delta heeft dit opgemerkt en met bewoners gecommuniceerd. Zij waren niet op de hoogte, zowel het waterschap als de gemeente (waarmee dus wél overeenstemming was bereikt hierover) hebben alle vormen van ‘participatie’ achterwege gelaten. Dit terwijl een vergelijkbaar voorstel ca. 10 jaar geleden nog van tafel gehaald is, omdat met toen wel vooraf met bewoners in gesprek is gegaan.

Waterschap en gemeente Ridderkerk wijst naar elkaar, en bewoners zijn de dupe.

De gemeente heeft wijkoverleggen, wijkregisseurs én een convenant met de wijkoverleggen over actieve informatie plicht én een participatie nota. Toch lukt het hen niet om dit toe te passen.

Dit heeft geresulteerd in inspreken in de commissie bij het waterschap vanuit het wijkoverleg Rijsoord/Oostendam, een volle zaal bij het wijkoverleg Oostendam, en een belangrijk agendapunt in het wijkoverleg Rijsoord.

Na inzien van de verkeerscijfers die aan moeten tonen dat de doorstroming op de Rotterdamseweg verbeterd, is Petra hiervan niet overtuigd. Zij dient dan ook een motie in bij de VV vergadering, die overgenomen wordt door het college.

Daarin is opgenomen dat zienswijzen op het verkeersbesluit wat nu genomen moet worden om een afsluiting te legaliseren, door de Heemraden worden beoordeeld i.p.v. door ambtenaren, en dat de VV hierbij betrokken wordt. Maar ook dat geen onomkeerbare handelingen mogen worden gedaan voordat er een uitspraak is.

We gaan […]

Dijkgraaf legt haar functie neer (7 februari 2019)

Afbeeldingsresultaat voor ingrid de bondt

Ingrid de Bondt legt haar functie als dijkgraaf neer.

Ongeveer anderhalf jaar geleden ben ik aangesteld als dijkgraaf van Waterschap Hollandse Delta. Ik

ben aangesteld met de opdracht om veranderingen door te voeren in de organisatie.

Ik ben van mening dat er forse maatregelen nodig zijn om van Hollandse Delta een dynamische,

veilige en toekomstgerichte organisatie te maken. Ik constateer echter ook dat er in het bestuur

onvoldoende draagvlak is.

Als bestuurder kan en wil ik daarom geen verantwoordelijkheid meer dragen voor het functioneren

van het waterschap. Met deze brief dien ik dus per direct mijn ontslag in.

Met vriendelijke groet,

Ingrid de Bondt

‘kierbesluit’ en zoet water