waarom baggeren

Waarom baggeren?

WSHD heeft circa 4300 km watergangen in onderhoud. In 6 á 7 jaar tijd behoren deze allemaal gebaggerd te worden. Hiermee houden we de aan- en afvoercapaciteit in stand,zodat de gemalen en inlaten hun werk kunnen doen. Baggerwerkzaamheden vinden vooral plaats in de herfst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Daarnaast baggeren we om de waterkwaliteit op orde te houden. De relatie van het baggeren met de waterkwaliteit wordt enerzijds bepaald door de aanwezige waterdiepte en anderzijds door de interactie met de sliblaag. Baggeren behoort volgens voorschrift te gebeuren, dat is vastgelegd in de ‘keur’. Dit houdt in watergangen op diepte maken, maar ook de helling van de taluds volgens voorschrift herstellen.                                                                                                                       De planning is vastgelegd in het Beheerplan Baggerwerken Waterschap Hollandse Delta 2014-2028, zie het kaartje. Voor het Beheerplan, zie de link hieronder.

(http://www.wshd.nl/binaries/content/assets/wshd—website/common/agendapunt_12_beheerplan_baggerwerken_2014-2018.pdf)

Door bezuinigingen was een achterstand in baggeren ontstaan. Er waren watergangen die in 20 jaar niet gebaggerd zijn. In 2016 is een inhaalslag gemaakt doordat er extra budget beschikbaar is gesteld. De resterende watergangen in landelijk gebied zijn gebaggerd. Er resteert nog slechts 11 km watergangen langs percelen met wintergewassen. Deze worden in 2017 gebaggerd, zodra de percelen beschikbaar zijn. Tevens is in 2016 de uitvoering gestart van vijf grote wateren, waarvan vijf KRW-waterlichamen. Het betreft hier de Boezem en de haven van Dirksland, het Havenkanaal Goedereede en  de Afwatering en Haven van Stellendam.  Hiermee loopt ook dit onderdeel van het baggerwerk weer in lijn met de programmering.   In het stedelijk baggerwerk is een grote inhaalslag gemaakt. De opgave in het stedelijk baggerwerk is met 152 km teruggebracht, van 239 km naar 87 km. Ook is er in 2016 veel tijd gestoken in de voorbereiding van baggerwerken. Eind 2016 is de gehele opgave in stedelijk gebied (inclusief de opgave uit voorgaande jaren) tot en met 2016 voorbereid en staan we wat voorbereiding betreft gesteld om de gehele opgave in het stedelijk baggeren tot en met 2016 uit te voeren.

Het op orde houden van de watergangen is van groot belang,  juist nu er meer hoosbuien voorkomen en langere natte perioden, wat tot wateroverlast kan lijden. Er wordt nu op tijd gebaggerd, maar de taluds worden nog niet altijd meegenomen. Hierop vestigen wij al geruime tijd de aandacht. Het lijkt er op dat ook dit onderdeel nu serieus wordt opgepakt

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *