Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD) vormt lokale verbinding

De Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD) heeft de afgelopen maanden alles uit de kast gehaald om de partij te vernieuwen en gereed te maken om zo met nieuw elan de verkiezingen van 15 maart in te gaan. Fractievoorzitter en lijsttrekker Wim Sjoukes stelt dat zijn partij – in het huidige bestuur de grootste partij – het als haar plicht ervaart om opnieuw heldere keuzes te maken. Met een totaal nieuwe structuur is de lokale partij nu daadwerkelijk verbonden met het gehele gebied in de Hollandse Delta. Intensieve contacten en kennisuitwisseling met diverse lokale gemeentepartijen hebben er voor gezorgd dat 29 namen de kieslijst vullen en meedenken. Van Dordrecht naar Rotterdam-Zuid en op alle Zuid-Hollandse eilanden tot Goeree-Overflakkee aan toe hebben kandidaten zich gemeld om samen op te trekken voor de waterschapbelangen. Naast ervaren waterschapbestuurders zijn nu ook jonge mensen, wellicht aankomende bestuurders, betrokken. Van de veelgehoorde opvatting dat het waterschap enkel iets is voor het platteland is definitief afscheid genomen. “We willen naast betrokken agrariërs, ook het bedrijfsleven en de burger bereiken,” aldus lijsttrekker Sjoukes. “Het waterschap is voor iedereen belangrijk die droge voeten, schoon drinkwater en een vitale leefomgeving wil houden!”.

De lokale waterschapspartij heeft haar website volledig vernieuwd (www.wphd.nl) en wil graag met inwoners in contact komen via Social Media. Iedereen wordt uitgedaagd om vragen en problemen met de vertegenwoordiger van de lokale partijen te delen op facebook (/waterschapspartijhollandsedelta) en op twitter (@waterschapsPHD). Naast dialoog via social media zal de partij ook regelmatig lokale nieuwsberichten plaatsen op de website en de regio bezoeken.

De Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD) was bij de laatste verkiezingen (2019) de grootste partij in de Hollandse Delta en zit momenteel met 7 zetels in het waterschapsbestuur. Het is haar ambitie om met minstens zo veel zetels een daadkrachtig bestuur te vormen en de belangen van de inwoners van het gebied te behartigen!

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *