Categorie: Nieuws

regenton in de tuin

Vang de piek-bui op in uw eigen tuin. Het aantal piekbuien neemt toe, vooral in de zomer. De kans dat het in korte tijd heel hard regent of hagelt, is 2 tot 5 keer groter dan in de vorige eeuw, zegt klimaatonderzoeker Geert Lenderink. De onzekerheid in de voorspellingen is groot, niet alleen vanwege de…

Heel Holland zakt, congres over bodemdaling

Nieuwsbrief tuin en landschap: Veengebied stoot meer CO2 uit dan bossen vastleggen Door Ralph Mens – 6 november 2017 In Nederland is de CO2-uitstoot uit veengebieden bijna twee keer zo groot als de vastlegging van koolstof in alle ecosystemen samen. Door het verlagen van de grondwaterstand verdroogt en oxideert het veen, waardoor broeikasgassen vrijkomen. Dit…

Pilot: ‘Schoon erf, schone sloot’

Het project heet ‘ SCHOON ERF, SCHONE SLOOT’ . Waterschap Hollandse Delta heeft samen met waterschap Brabantse Delta de pilot gestart ‘ innovatieve systeemaanpak bollenteelt’. Dit in samenwerking met de KAVB (koninklijke algemene vereniging voor bloembollencultuur), de CLM ((centrum voor landbouw en milieu), gewasbescherming middelenleveranciers en natuurlijk de bollentelers van Zuid-Holland en Brabant. Het project…

Maaibeleid Waterschap Hollandse Delta

Maaien van kanten en bermen door het waterschap. In het “MEERJARENONDERHOUDSPLAN MAAIEN 2014 en verder” staat hoe het waterschap Hollandse Delta hier mee om wilt gaan.   Twee veelvoorkomende vragen: -Maait het waterschap Hollandse Delta de distels wel? Antwoord: voor het maaien van distel bestaat een (distel) verordening. Deze verordening betekent dat het waterschap op…