Heel Holland zakt, congres over bodemdaling

Afbeeldingsresultaat voor heel holland zakt

Nieuwsbrief tuin en landschap:

Veengebied stoot meer CO2 uit dan bossen vastleggen

Door

Ralph Mens

6 november 2017

In Nederland is de CO2-uitstoot uit veengebieden bijna twee keer zo groot als de vastlegging van koolstof in alle ecosystemen samen. Door het verlagen van de grondwaterstand verdroogt en oxideert het veen, waardoor broeikasgassen vrijkomen.

Dit blijkt uit een experimentele studie van het CBS en de Wageningen Universiteit die in opdracht van de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu de Nederlandse koolstofhuishouding in kaart hebben gebracht.

3,6 megaton

Bossen en andere vegetatie leggen jaarlijks bijna 3,6 megaton CO2 vanuit de atmosfeer vast in biomassa. Zo wordt 2% van de jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot gecompenseerd. Echter, door voortdurende ontwatering van veengebieden, voornamelijk voor de landbouw, stoten deze gebieden jaarlijks bijna 7 megaton CO2, vrijwel het dubbele, uit.

De meeste koolstof wordt vastgelegd in Gelderland (22%) en Noord-Brabant (17%), provincies met relatief veel bos. In Zeeland, Flevoland en Groningen wordt het minste koolstof vastgelegd, minder dan 4% per provincie. Deze provincies hebben relatief veel akkerland en weinig bos.

Grondwaterstand

De CO2-emissies zijn het hoogst in de provincies met de meeste veenweidegebieden: Friesland (24%), Drenthe (22%) en Zuid-Holland (15%). De uitstoot hangt sterk af van de drainagediepte van het veen. Hoe dieper de grondwaterstand, hoe meer CO2 wordt uitgestoten. In Friesland en Drenthe zijn de venen relatief diep gedraineerd en is de uitstoot verhoudingsgewijs hoog, oplopend tot ruim 40 ton CO2 per hectare per jaar.

Veenmos

Ko van Huissteden van de Vrije Universiteit experimenteert in een veenpolder in Ilpendam, met een mogelijke oplossing. De voedselrijke laag van het veen wordt afgegraven, waarna veenmos wordt aangeplant. Dit plantje haalt veel CO2 uit de lucht.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *