over het concept rapport ‘Commissie Aanpassing Belastingstelsel’ van de Unie van Waterschappen

De Waterschapspartij Hollandse Delta deelt de mening van LTO Nederland in de nieuwste voorstellen voor aanpassing van het systeem van waterschap heffingen. Dit deugt van geen kant. Ze leiden tot onterechte lastenverzwaringen. Boeren en tuinders hebben dat niet verdiend.

WPHD heeft hierover een jaar geleden al een brief gestuurd aan de commissie die zich hier mee bezig houdt, de CAB (Commissie Aanpassing Belastingstelsel)

C:\Users\VanNes\Pictures\14112010089.JPG

Op verzoek van de Unie van Waterschappen (UvW) werkte de CAB voorstellen uit voor aanpassing van het heffingsysteem. Die moeten het belastingstelsel van de waterschappen toekomstbestendiger maken.

Enkele weken geleden presenteerde de commissie een concepteindrapport. Daarin staan voorstellen voor het anders inrichten van zowel de watersysteemheffing als de zuiveringsheffing.

Verslechteringen

Alle betrokken partijen kunnen daarop reageren. O.a. de Waterschappen maar ook LTO Nederland laten zich die kans niet ontnemen, want voor de land- en tuinbouw dreigen forse verslechteringen.

Een verhoging van de waterschapsbelasting voor boeren en tuinders is volgens ons niet goed! De sector doet steeds meer om de kwaliteit van het water te verbeteren. Daardoor hoeft het waterschap minder te investeren en dat scheelt kosten.

Men wijst onder meer op de inspanningen die de land- en tuinbouw pleegt via het DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) . Daarin wordt samengewerkt met de Unie van Waterschappen.

Steeds vaker worden op gebieds- en perceelsniveau aanpassingen ten gunste van de lokale waterkwaliteit gerealiseerd. Die aanpassingen hebben resultaat. De voorstellen houden geen rekening met de positieve effecten hiervan op de kwaliteit van het water.

Glastuinbouw

Ook de glastuinbouw loost steeds minder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Het is onterecht om dan als waterschap verontreinigingsheffingen te gaan opleggen aan de tuinders.

Wij wijzen een eventuele verontreinigingsheffing op landbouwgrond af. Hoe maak je daarin onderscheid tussen natuurlijke verontreiniging als kwel of veenoxidatie of vervuiling die door de boer is veroorzaakt? En hoe kun je er als boer door goede maatregelen voor zorgen dat je geen heffing hoeft te betalen? Dat is allemaal niet uitgeschreven.

Signaal afgeven

Waterschapspartij Hollandse Delta maar ook de LTO is tegen dergelijke aspecten in de voorstellen. Daarom geven we daar nu ook een duidelijk signaal over af. Beter zou het zijn om in principe vast te houden aan het bestaande systeem van waterschapsheffingen. Want dat is zo gek nog niet. Wel zitten er een paar weeffouten in, met name het optellen van de waarde van wegen en infrastructuur bij landbouwgrond.

Goede oplossingen

Juist voor dat probleem staat een goede oplossing in de nieuwste voorstellen. Laten we daar gebruik van maken en dat toepassen in het bestaande systeem. Dan kunnen we daarmee op een goede manier verder’.

Zie ook: https://cab.uvw.nl/

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *